közigazgatás: magyar

Tumultus a Pest megyei földhivatalokban

Szerző: 2014. január 19.január 20th, 2014No Comments

„Heti öt nap helyett heti egy napra redukálták januárban az ügyfélfogadást a Pest megyei földhivatalokban, mert nem győzik a sok földhasználati bejelentés feldolgozását.

Bosszankodnak az ügyvédek, a Budakörnyéki Járási Földhivatal ugyanis heti ötről egy napra csökkentette az ügyfélfogadási napok számát – jelezte egy olvasónk, aki szintén ügyvéd, és kedden dolga végezetlenül kellett távoznia a hivatalból. Mint megtudtuk, a korlátozás az összes járási földhivatalt érinti Pest megyében, és január 13-tól január 31-ig csak hétfőn fogadják az ügyfeleket.

A korlátozásra a Pest megyében keletkezett nagyszámú földhasználati bejelentés feldolgozásának meggyorsítása érdekében van szükség – indokolta az intézkedést a Pest Megyei Kormányhivatal. Hozzátették viszont, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal Lurdy-házban lévő kirendeltségén az ügyfélfogadás változatlan januárjában is, a hét minden napján valamennyi Pest megyei lakos igénybe veheti az ügyfélszolgálatot, ha szüksége van rá. Február 1. napjától kezdődően a járási földhivatalok újra a megszokott rendben fogadják ügyfeleiket.

A kerteket is be kell jelenteni
Azt, hogy miért keletkezett ekkora tumultus Pest megyében, nem sikerült kiderítenünk. A jelenleg hatályos törvényi rendelkezések alapján valamennyi földhasználónak földhasználati bejelentést kell tennie (mégpedig területi korlát nélkül). Földhasználó a törvény szerint az, akinek termőföldje van és annak használatát nem engedte át más részére. Ha valaki bérbe vesz földet, azt is be kell jelenteni, a használat megkezdésétől számított 30 napon belül. Bejelentést kell tenni a külterületi (ide értve a zártkerteket is) és belterületi termőföldként nyilvántartott földekről is (utóbbi lehet például szántó, szőlő, gyümölcsös, gyep, kert, nádas és fásított terület művelési ágban).

A földhasználatot egyébként már tavaly április 30-ig be kellett jelenteni, de mivel sokan nem tették meg, még tavaly szeptember 30-ra tolták ki a határidőt. Ez volt a legutóbbi érvényes határidő, de valószínűleg sokan kicsúsztak ebből is. A bejelentést elmulasztó földhasználót felszólítják, és ha 30 napon belül nem tesz eleget a felszólításnak, megbírságolják. A bírság mértéke a föld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének ezerszerese, de nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás legkisebb összegénél, ami jelenleg tízezer forint.

Mire jó ez az egész?
A Pest Megyei Kormányhivatal magyarázata szerint a földhasználat bejelentésének célja a földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele és egyben egy központi földhasználati adatbázis létrehozása, aminek eredményeképpen a hazánkban rendelkezésre álló termőföldterületek használata átláthatóvá válik, és ellenőrizni lehet majd a mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó szerzési korlátozásokat. A tavaly júliusban kihirdetett mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint idén május 1-jétől csak legfeljebb egy hektár földet vehet az a magyar vagy uniós állampolgár, aki nem minősül földművesnek.

A földműves kritériumait első látásra nem könnyű teljesíteni. A törvény szerint ugyanis az tekinthető földművesnek, akinek vagy mezőgazdasági, vagy erdészeti végzettsége van, vagy ha ez nincs, akkor legalább 3 éve mezőgazdasággal, erdőgazdasággal foglalkozik Magyarországon, és igazolni tudja, hogy ebből árbevétele származott.”

Forrás:
Minimumra vágták az ügyfélfogadást a földhivatalokban; HVG.hu; 2014. január 17.