Skip to main content
közigazgatás: magyar

A precíz, következetes munkavégzésre törekszem – interjú dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízottal

Szerző: 2014. augusztus 9.No Comments

„Szeretném, ha az eddigi reformok továbbviteleként a közigazgatási folyamatok még hatékonyabbá és ésszerűbbé válnának – hangsúlyozta bemutatkozó interjújában a Heves Megyei Kormányhivatal új vezetője, dr. Pajtók Gábor.

dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott- Ezúton is szeretnénk gratulálni kinevezéséhez! Szeretnénk, ha bemutatkozna olvasóinknak!
– Tisztelettel köszönöm a gratulációját kormánymegbízotti kinevezésemhez. 1990-től egészen idén júliusig ügyvédi tevékenységet folytattam. A jogi pálya természetéből fakadóan mindig a precíz, következetes munkavégzésre törekedtem. A közigazgatás nem állt tőlem távol, költségvetési intézménynek is dolgoztam ügyvédként, így van rálátásom az államigazgatási rendszerekre és a döntéshozatali folyamatokra.

A közel 1200 embert foglalkoztató kormányhivatal vezetése komoly, felelősségteljes kihívás számomra. A felém tanúsított bizalomnak igyekszem megfelelni, szakmai és emberi oldalról is a legtöbbet nyújtani. Az elmúlt egy hónapban megismerkedtem a munkatársaimmal, bemutatkoztam a szakigazgatási szervek és a társhivatalok vezetőinek.

– Kormánymegbízottként milyen tervei vannak az elkövetkező 4 évre?
– Szeretném, ha az eddigi reformok továbbviteleként a közigazgatási folyamatok még hatékonyabbá és ésszerűbbé válnának. A hivatalon belül 16 szakigazgatási szerv működik. Célom, hogy olyan együttműködés alakuljon ki közöttük és a törzshivatal között, ami szintén az állampolgárok javát, biztonságát szolgálja. Nem rivalizálást, hanem csapatmunkát várok a szakigazgatási szervektől. A kormányhivatali rendszerhez tartoznak a járási hivatalok is, amelyek működése révén az állampolgárok ténylegesen kevesebb idő ráfordításával intézhetik el ügyeiket, a kormányablakokban például több mint 260 ügytípust.

Az eddig sikeresnek mondható reformfolyamat korántsem ért véget, az ügyintézést tovább egyszerűsítjük. Ennek keretében például folyamatosan vonjuk össze az okmányirodákat és a kormányablakokat, illetve programokat dolgozunk a közigazgatásban dolgozók továbbképzésére. A közigazgatás ilyen mértékű átalakítása túlmutat hazai jelentőségén, referenciaként szolgálhat más országok számára is.

A következő négy évben a kormányzat társadalompolitikai céljainak közvetítését és a kormányhivatal, annak valamennyi szervezeti egysége szakszerű munkavégzése biztosítását, szakmai munkáját tartom alapvető feladatnak. Jól szervezett, szolgáltató állammal tehetők versenyképesebbé a gazdasági szereplők, s általuk Heves megye és az ország is. Ehhez elengedhetetlen, hogy a hon-, illetve a rendvédelem biztosításáért felelős szervek, a költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban tartásáért felelős szervezetek, a jogbiztonság megtartásáért felelős szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevő állami intézmények, az állam polgárai számára bármely szolgáltatást nyújtó más állami intézmények, – s nem utolsó sorban a közigazgatásban résztvevők – szakszerű, empatikus munkát végezzenek. Dr. Navracsics Tibor miniszter úr egykori szavait idézve: „A Magyar Államnak a közösség egészét kell szolgálnia és nem az egymást váltó pártok harci eszközeként kell, hogy megjelenjen a politikában. Az állam eszköz, a politikai közösség, a nemzet eszköze, amely a közjó biztosítására kell, hogy törekedjen.”

– Nemrégiben Heves megyében nyílt meg hazánk 66. kormányablaka. Miért tartja fontosnak az integrált ügyfélszolgálati irodák számának növelését?
– A kormányablakok mérföldkőnek tekinthetők az ügyfélbarát közigazgatás kiépítésében: az állampolgárok egy helyen szinte minden ügyes-bajos dolgukat elintézhetik, ráadásul a legkorszerűbb körülmények és felkészült, ügyintézők segítségével. A lényeg mindössze annyi, hogy az ügyfelek elégedetten távozzanak és azt érezzék: itt valami tényleg számukra kedvezően változott meg.

– Mik az elvárásai a munkatársaival szemben?
– A Kormányhivatalhoz tartozó minden kormánytisztviselőitől elvárható, hogy a közt szolgálják, s szolgálatuk meggyőződésből fakadjon. Most sem tudom szebben megfogalmazni azokat az elveket, amelyeket még Szent István királyunk intelemként küldött fiához, Imre herceghez. „Töltsük be hitünket jó cselekedetekkel és maradjon távol tőlünk a harag, kevélység és gyűlöltség, hasson át mindnyájunkat a szeretet, a türelem és az igazságosság… Legyünk hűséges, önzetlen és áldozatos munkásai a nemzet érdekeinek.”

Munkatársaimtól elvárom azt a fajta kreativitást, illetőleg innovativitást, amelynek tartalmát nem a versenyszférában dolgozókkal szemben elvárt fogalomismérvek jelentik, hanem a szüntelen önképzés, a szakmai tudásuk gyarapítása és ezen tudás jobb alkalmazásának elősegítése. Ahogy Ötvös Károly mondta: „A nemzetek helyét a képesség, s az erény jelöli ki.” Ahhoz, hogy Magyarország tisztességesen helyt álljon a nemzetközi versenyben, az szükséges, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal minden dolgozóját a jó szándék, az erény, a köz szolgálata vezérelje.. Kollégáimtól tehát a Jó Állam koncepcióban megfogalmazott kormánytisztviselői magatartást, hozzáállást várom, azaz szolgáltató és gyors ügyintézést, érthető ás átlátható munkafolyamatokat.

– Ön a védelmi bizottság elnöke is. Ilyen minőségében kellett-e már intézkednie?
– Igen, az elmúlt hetekben, néhány település közkifolyóinál coliform baktériumot találtak az ivóvízben. Az összehangolt, pontos munka következtében a lakosság kellemetlenségeit a minimálisra sikerült csökkenteni. A Heves Megyei Védelmi Bizottság elnökeként a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében fontos feladatnak tekintem a gyors tájékoztatást, a társszervekkel való állandó kapcsolattartást, szükség esetén pedig az azonnali intézkedést.”

Forrás:
A precíz, következetes munkavégzésre törekszem – interjú dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízottal; MCOnet