közigazgatás: magyarszakirodalomtudomány

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 1.

Szerző: 2014. augusztus 17.No Comments

„Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013 áprilisa és 2014 júliusa között valósította meg az Államreform Operatív Program keretében a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című kiemelt projektet. Ennek keretében áttekintésre került a közszolgáltatás-szervezés elméleti szakirodalma, a hazai jogi szabályozási, szakpolitikai sajátosságok, illetve jelentős empíria gyűlt össze a hazai önkormányzatok közszolgáltatási sajátosságairól. A kutatás földrajzi értelemben kiterjedt az egész országra, a települési kérdőíves felmérésben a települések 45,3%-a vett részt, a jegyzői kérdőíveket az önkormányzati hivatallal rendelkező települések 56,8%-a töltötte ki, és további 50 településről készült interjúkon, helyszíni felméréseken alapuló esettanulmány. A vizsgálatokat kiegészítette egy országos reprezentatív mintás lakossági felmérés is.

E tapasztalatok alapján kerültek összefoglalásra a jelenlegi helyzet legfontosabb jellemzői és fogalmazódtak meg javaslatok a szervezetfejlesztési, feladat-ellátási, finanszírozási és szervezési témakörökben a helyi önkormányzatok és a kormányzati szervek számára. A projekt megvalósítása során összegyűjtött adatállomány, információk elemzése birtokában modelljavaslat készült egy átfogó, országos nyilvántartást, tervezéstámogatást és folyamatos monitorozást biztosítani képes közszolgáltatási információs rendszerre.

A nagy horderejű projekt kiterjedt partnerségben került végrehajtásra a Regionális Kutatások Intézete bázisán, amely interdiszciplináris felépítése, hálózati karaktere, helyi beágyazottsága alapján különösen alkalmasnak bizonyult az elemzések, empirikus kutatások lebonyolítására. Az intézet 60 munkatársa, szinte a teljes kollektíva részt vett a végrehajtásban. Bizonyos szakmai kompetenciák biztosítása, továbbá a visszacsatolás, tesztelés érdekében szükség volt külső szakértők (TÖOSZ, AAM Consulting Zrt., Humanswot Tanácsadó Kft., Fact Intézet, LRMI Helyi Obszervatórium Kft.) bevonására, továbbá a kormányzattal és az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolatok kiépítésére.

Az eredmények bemutatására szervezett szakmai zárókonferencia 100 fő részvételével zajlott le Pécsett, 2014. július 29-én. A konferenciát a Belügyminisztérium Önkormányzati helyettes államtitkárának köszöntő szavai nyitották, melyet a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztályvezetőjének előadása követett. A hallgatóság soraiban is több minisztérium, így a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselői, továbbá számos önkormányzat, államigazgatási szerv és civil szervezet delegáltjai is jelen voltak.

A konferencián elhangzott előadások:

Forrás:
Zárókonferencia; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; 2014. július 29.
A projekt webhelye
ÁROP 1.1.22 – Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása; Széchenyi 2020