közigazgatás: magyarszakirodalomtudomány

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 2. (Nemzetközi trendek)

Szerző: 2014. augusztus 17.No Comments

„A projekt első eredményei között megszületett Pálné Dr. Kovács Ilona szerkesztésében „A helyi közszolgáltatások megszervezésének főbb trendjei a szakirodalom és nemzetközi szervezetek dokumentumainak tükrében” című összegző tanulmány. A munka az önkormányzati közszolgáltatási területre vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, uniós és egyéb nemzetközi dokumentumok, irányelvek szakértői feldolgozását tartalmazza, a feltárt modellek relevanciáját értékeli.

A közszolgáltatások szabályozása az Európai Unióban az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, illetve még inkább az általános érdekű szociális szolgáltatásokra kiadott fehér és zöld könyvek, irányelvek keretében történik. Az Európai Közigazgatási Térben a nemzetek feletti szabályozás mellett megjelenik a hálózatokon keresztüli szabályozás is. Az OECD és a Világbank keretében ugyancsak intenzív munka zajlik a közszolgáltatások hatékony megszervezését segítendő. Mindezen nemzetközi tapasztalatok hazai adaptálhatóságának elemzése fontos szakmai hátteret biztosít további reformok megalapozásához.

Az önkormányzati közszolgáltatási feladatvállalás és eszközrendszer tekintetében az általános jogszabályi keretek jó része megszületett (önkormányzati törvény, stabilitási törvény, az önkormányzati feladatfinanszírozás alapjai), illetve az egyes szakterületek reformja is elindult, illetve előkészítés alatt van (közoktatás, szociális ellátás stb.), ugyanakkor vannak területek, részkérdések, amelyek további központi szabályozást, illetve a végrehajtást illetően helyi döntéseket igényelnek. Mindezen döntések megalapozásához nyújthat segítséget a tanulmány.

A tanulmánnyal egy időben elkészült „A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című hazai és nemzetközi szakbibliográfia is.”

Forrás:
A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; 2014. július 29.