közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 3. (Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer modelljavaslat )

Szerző: 2014. augusztus 18.No Comments

„Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása

A helyi önkormányzati közszolgáltatások helyzetéről szóló információk meglehetősen rendszertelenül, dezintegráltan, hiányosan, koordinálatlanul állnak csak rendelkezésre, ami megnehezíti az egyes közszolgáltatási ágazatok szakmai irányítását, a helyi közszolgáltatások összehangolását, a finanszírozási rendszer működtetését és a helyi közszolgáltatás szervezési döntések meghozatalát is. Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP kiemelt projektjének keretén belül integrált közszolgáltatási információs rendszer (IKIR) tervezésére, specifikálására vállalt kötelezettséget, melynek megvalósítására külső közreműködőt vont be, a HUMANSWOT Tanácsadó Kft-t. Az elvégzendő feladat a helyi közszolgáltatások finanszírozásához, közszolgáltatásonkénti pénzellátási modelljének kidolgozásához, valamint integrált közszolgáltatási információs rendszer modellezéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások biztosítása volt. Ezen feladatok keretében a kiválasztott vállalkozónak – rendszerspecifikáció formájában – javaslatot kell tenni az IKIR modelljére.

A „Modelljavaslat – Követelmény-specifikáció és Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer modelljavaslat kidolgozása a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartási rendszer modelljére” c. dokumentum célja, hogy röviden összefoglalja a projekt keretében történt szakértői elemzéseket, felvázolja az IKIR specifikációját és a workshop, illetve pilot részfeladatok alapjául szolgáló prototípust is bemutassa.

A kidolgozandó IKIR modelljavaslat célja, hogy segítséget nyújtson

  • a közszolgáltatások lehetséges finanszírozási rendszerének kialakításához;
  • az önkormányzatok helyi szolgáltatás szervezési reformlépéseinek megalapozásához, valamint;
  • a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartását és kapcsolódó pénzügyi tervezését szolgáló információs rendszer létrehozásához.

Forrás:
A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; 2014. július 29.