jogközigazgatás: magyarszakirodalom

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 4. (Szakpolitikai kérdések)

Szerző: 2014. augusztus 18.No Comments

A hazai közszolgáltatás-szabályozás keretei
A projekt keretében készült, Pálné Dr. Kovács Ilona és Dr. Finta István által szerkesztett „A helyi önkormányzati közszolgáltatások jogi szabályozási és szakpolitikai környezete” című tanulmány arra tesz kísérletet, hogy számba vegye, elemezze az önkormányzatok helyzetére, feladatrendszerére, finanszírozására vonatkozó, illetve azokat érintő kormányzati átfogó stratégiákat, koncepciókat, jogszabályokat. Emellett külön-külön kitér az egyes önkormányzati közszolgáltatások hazai szabályozási kereteire, az ellátás és a finanszírozás módozataira.

Feladatellátási- és finanszírozási modellek
Országos, teljes körű, településsoros adatbázisok alapján feladatellátási és finanszírozási, illetve tervezési és mérési modellek kidolgozása volt ezen projektelem célja, mégpedig az elmúlt évek tényleges önkormányzati kiadásai alapján számított fajlagos költségek alapján. Ezen közgazdasági modellek segítségével összevethetőek a tényleges költségek a modellek által számítható értékekkel. A megfelelően illeszkedő modellek elő tudják jelezni a szolgáltatások jövőbeli költségeit, vagy segíteni tudják az állami támogatások valamely elosztási elveket követő célba juttatását. A feladatelem részletes eredményeit közlő tanulmány itt letölthető.

Szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozása
E projektelem célja volt, hogy a helyi közszolgáltatásokat ellátó egyes szervezeteket érintő fontosabb szervezet- és működésfejlesztési intézkedések hatásait és a végrehajtás tapasztalatait felméréje, bemutatassa, ideértve az ÁROP keretében megvalósult projektek tapasztalatait is. E feladat végrehajtására a projektgazda, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete közbeszerzési eljárást írt ki, mely eredményeképp a megbízást az AAM Consulting Kft. nyerte el, s munkájuk keretében elkészült a „Szervezet- és működésfejlesztési módszertani ajánlások kidolgozása” c. módszertan, mely a helyi közszolgáltatások versenyképességének, azaz minőségének fejlesztését kívánja támogatni.

Ennek megfelelően a dokumentum a helyi közszolgáltatások minőségének javítását támogató módszertant foglalja magában, melyet a helyi önkormányzatok, illetve a közszolgáltatás működtetésében érintett további szervezetek, intézmények iránymutatásként, illetve konkrét támogató eszközként alkalmazhatnak a közszolgáltatásaik önálló fejlesztéseinek lebonyolítása során.

A módszertan alkalmazhatósága annak elkészítését követően két helyi önkormányzat által került tesztelésre. A tesztelés eredményeit a módszertan a fejlesztés során végrehajtandó lépések, tevékenységek részletezése kapcsán feltüntetett példákon, valamint a dokumentum mellékletét képező esettanulmányon keresztül mutatja be.

Pilot programok végrehajtása
A feltárt eredmények alapján a közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan kidolgozott költségmérési és tervezési, valamint szervezet és működés hatékonyság-fejlesztési módszertan két önkormányzat (Szászvár és Monor) esetében kísérleti jelleggel kipróbálása került annak érdekében, hogy a mintaprojektek eredményei alapján a módszertan esetleges korrekciója, finomhangolása megtörténhessen. E projekt elem során került sor a két kiválasztott önkormányzat érintett szakembereivel való konzultációkra, képzésére, mely a kidolgozott módszertan alkalmazásának részleteinek ismertetését célozza. A pilot program során elhangzott előadások, oktatási anyagok itt érhetők el. ”

Forrás:
A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; 2014. július 29.