Találat: vidékfejlesztés

Hosszú távú jövőkép az EU vidéki területei számára – az EU Tanácsának következtetései

„A Tanács a mai napon következtetéseket hagyott jóvá az EU vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőképről. E következtetésekben politikai iránymutatást nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak a vidéki térségek és a vidéki közösségek jólétének, rezilienciájának és társadalmi szövetének fokozottabb megszilárdításához. A vidéki térségek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az uniós gazdaságokban és társadalmakban Az uniós mezőgazdasági miniszterek az általuk egyhangúlag jóváhagyott következtetésekben elismerik, hogy a vidéki térségek nélkülözhetetlen hozzájárulást nyújtanak az EU gazdasági erejéhez, a zöld és digitális átálláshoz, valamint az éghajlat-politikához. Emellett...

Részletek

A LEADER program a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretein belül folytatódik

„A LEADER program a vidékfejlesztési támogatáspolitika egyik tartópilléreként hosszú évek óta szolgálja a vidéki Magyarország fejlődését. A Vidékfejlesztési Program lezárásához közeledve a 2014-ben kezdődött jelenlegi LEADER program is zárul, de helyét átveszi a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terven alapuló új kezdeményezés - ismertette Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a támogatási eszközrendszer a LEADER Helyi Akciócsoportok lelkiismeretes munkáján nyugszik, amelyek működése jelenleg is biztosított, és az Irányító Hatóság már dolgozik az új időszak forrásait biztosító szabályok kialakításán. A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre...

Részletek

Gyopáros Alpár kormánybiztos szerint el fogunk jutni odáig is, hogy iskolákat is kell majd bővíteni a kistelepüléseken

„A Magyar falu programban 2019 óta 300 milliárd forint pályázati támogatást biztosított a kormány a kistelepülések fejlesztésére. A Magyar falu program keretében négy év alatt több mint 30 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki, és egy-egy pályázó átlagosan 10 millió forint támogatást nyert el – mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rábapordányban program részeként felújított polgármesteri hivatal átadásán. A fejlesztések legfontosabb eredménye az, hogy a kistelepülések döntő részén megállt a népességszám csökkenése. A kormánybiztos szerint azok a...

Részletek

A társadalmi innováció szerepe a vidéki térségek fejlesztésében

„...Disszertációmban a társadalmi innovációnak a társadalmi fenntarthatóságra gyakorolt hatásával foglalkozom. A társadalmi és műszaki-technikai innováció együttesen, egymást kiegészítve, erősítve képes a helyi, szervezeti szintű kihívásokra reagálni, ezért vizsgálataimat a kis- és középvállalati körre szűkítem. Úgy vélem, hogy mindkét innovációnak való megfelelés nagy kihívás. Ilyen irányú vizsgálat a fenntarthatóság keretrendszerében még nem történt meg. A társadalmi fenntarthatóság elvárásrendszerében a kis és közepes méretű vállalkozások társadalmi, műszaki- és technikai innovációs tevékenységének vizsgálata, különös tekintettel a jó gyakorlatok multiplikativitásának támogatására. Megfogalmazott kutatási célom egyidejűleg vizsgálja...

Részletek

Egy új törvénnyel teljesen újragondolják az önkormányzatok fejlesztését

„Szinte napra pontosan nyolc hónappal a jövő évi önkormányzati választások előtt bemutatták az új területfejlesztési politika három pillérét: új területfejlesztési koncepciót hoznak létre, területfejlesztési alapot állítanak fel, és területfejlesztési szolgálatot indítanak. Az elképzelés szerint a létrehozandó területfejlesztési alap kiszámíthatóvá tenné a programok végrehajtását, a kormányhivatalokhoz rendelt, ügynökség típusú területfejlesztési szolgálat pedig az önkormányzatokat segítené. Kétségtelen, van logika abban, amit Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter elmondott a Századvég Konjunktúra Zrt. Vidék Konferenciáján. A tárcavezető egy megújuló hazai területpolitikáról beszélt, amit legkésőbb a 2026-os országgyűlési...

Részletek

Új területfejlesztési koncepció, új finanszírozási háttér, új területfejlesztési intézményrendszer

„A városias emberek a vidéktől a nyugalmat, a vidékiek a városoktól a jobb szolgáltatásokat várják – mondta Navracsics Tibor, az EU-s források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter a Vidék-konferencián. Arról is szólt, hogy Budapest EU-s összevetésben is kiemelkedően fejlődik, ám egymagában nem tudja magával húzni egy teljes régió fejlődését is, és vannak olyan tájegységek is, amelyek megrekedtek. Ezen igyekszik majd javítani az új pillérekre helyezett területfejlesztési politika. A vidék nem értelmezhető a városok nélkül, a vidékiség is e viszonyrendszerben határozódik meg –...

Részletek

Hálózatok és vidék-város kapcsolatok a vidéki innováció érdekében

„A tanulmány témája a hálózatok és a vidék-város kapcsolatok szerepe az innovációk befogadásában és előmozdításában a vidéki régiókban. Különös hangsúlyt fektet a vidéki területek azon sajátos jellemzőire, amelyek meghatározzák az innováció átvételének és terjesztésének eltérő módjait. A vidéki területek innovációjával és az innovációnak a hálózatokon és kapcsolatokon keresztül történő átvételével foglalkozó szakirodalom áttekintése után három tényezőt tárgyalnak: a digitális infrastruktúrára összpontosító helyalapú (place-based) hálózatok; az emberek közötti kapcsolatok a migrációs áramlásokon keresztül; a cégalapú hálózatok, beleértve az egyetemek és az ipar közötti...

Részletek

A magyarországi járások versenyelőnyének elemzése társadalmi innovációs potenciál alapján, 2020

„A tanulmány a versenyelőny/versenyhátrány szempontjából együttesen vizsgálja a járások társadalmi innovációs potenciálját és versenyképességét. Míg a szerzők korábbi társadalmi innovációval kapcsolatos kutatásaiban önállóan tanulmányozták a társadalmi innováció folyamatát, szintjeit, érintettjeit, valamint kapcsolatát a műszaki és technológiai innovációval, addig jelen kutatásukban a társadalmi innovációs potenciál által kialakított komplex mutatót elemzik. A társadalmi innovációs potenciál és a versenyelőny tényezői a fenntartható értékteremtés gondolati síkján fűzhetők össze, amely újszerűen a verseny fogalmához kapcsolja a társadalmi jólét és jóllét növelését. A tanulmány kiemelt figyelmet fordít a...

Részletek

Tér hatalom nélkül, hatalom tér nélkül. A periférikus térségek kormányzása – empirikus tapasztalatok

„A tanulmány egy Baranya megyében zajlott empirikus vizsgálat eredményeit mutatja be, amely a periférikus térségek fejlesztéspolitikai kormányzási viszonyait elemezte. A tanulmány alapját képező kutatási blokk a kormányzásban résztvevő intézmények működésére és a kormányzásban résztvevő szereplők véleményére irányult. A periférikus térségekben különösen nagy a jelentősége a kormányzás minőségének, vagyis annak, hogy a helyi erőforrások mozgósítása és a külső támogatások racionális felhasználása milyen döntési folyamatban történik. A perifériák lemaradását, stagnálását, hanyatlását hagyományosan összekötik az aszimmetrikus hatalmi viszonyokkal, a centrumtól való gazdasági, társadalmi függőséggel, az...

Részletek

Vidékfejlesztési programok jellegzetességei a periférikus térségekben

„A periférikus helyzetű térségek fejlesztése ugyan sosem állt a hazai fejlesztéspolitika középpontjában, az uniós csatlakozást követően azonban sor került néhány olyan kísérletre, mely igyekezett felszámolni a periférikus jelleget, és csökkenteni az egyes térségek közötti területi különbségeket. A tanulmány központi kérdése az, hogy milyen beavatkozási forma lehet az, amely eredményesen képes elősegíteni a hátrányos helyzetű térségek fejlődését. A válaszok kialakítása során alapvetően két olyan eltérő filozófiájú beavatkozási formát mutatunk be (LEADER megközelítés, Magyar Falu Program), amelyek a tanulmány megírásának idején is zajlanak. A...

Részletek
Page 1 of 8 1 2 8