Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Az ipar versenyképessége: a bizottsági jelentések hathatósabb uniós és tagállami fellépést szorgalmaznak

Szerző: 2014. szeptember 13.No Comments

„A jelenlegi nehéz gazdasági környezet ellenére az uniós feldolgozóipar számos, a gazdasági növekedés fellendítésének szolgálatába állítható adut tartogat a versenyképesség terén. Ez olvasható ki a Bizottság ma közzétett két jelentéséből, amely az ipar versenyképességét vizsgálja. A növekedés beindítása érdekében azonban az EU-nak és a tagállamoknak sürgős lépéseket kell tennie az alábbi kihívásokat tartogató területeken: beruházások, a finanszírozáshoz való hozzáférés, közigazgatás, külföldi piacokra jutás, innováció, továbbá energiaárak.

Ferdinando Nelli Feroci európai ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőképp nyilatkozott: „Nagyra értékelem az ipar versenyképességének növelése érdekében eddig tett erőfeszítéseit, ugyanakkor még bőven marad teendőnk. Ha orvosoljuk a problémákat és fokozzuk a befektetéseket, megszüntetjük a finanszírozáshoz való hozzáférés korlátozását, letörjük a magas energiaárakat és hatékonyabbá tesszük a közigazgatást, erősebb versenypozícióba hozzuk vállalkozásainkat és a kkv-kat a globális piacon.”.

Az egyes tagállamok versenyképessége igen eltérő képet mutat
A tagállamok teljesítménye és eredményeinek javulása vagy romlása alapján négy csoportot különböztethetünk meg:

  • Az első csoportba tartoznak a magas és egyre javuló versenyképességű országok: Hollandia, Németország, Dánia és Írország.
  • Magas, ugyanakkor stagnáló vagy csökkenő versenyképességű országok: Belgium, Egyesült Királyság, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Svédország és Finnország.
  • Szerény, ámbár javuló tendenciát mutató versenyképességű országok: Észtország, Litvánia, Spanyolország, Lettország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia és Görögország.
  • Szerény és stagnáló vagy csökkenő versenyképességű országok: Szlovénia, Bulgária, Horvátország, Málta és Ciprus.

Az EU számos előnnyel rendelkezik a versenyképesség terén…
Az uniós feldolgozóipar töretlen sikere az alábbi erősségeiben rejlik: magasan kvalifikált munkaerő, az exportált áruk magas belföldi tartalma, valamint a komplex és minőségi termékekhez kapcsolódó komparatív előnyök. A tagállamok a válság 2008-as kezdete óta számos, a versenyképesség fokozását szolgáló intézkedést fogadtak el.

… azonban egyes szakpolitikák állandó figyelmet igényelnek
Az adatok elemzése alapján mindkét jelentés arra a következtetésre jutott, hogy meg kell fontolni a szakpolitikai fellépés lehetőségét a következő területeken.

Valamennyi ágazatban további beruházásokra van szükség, mert csak így biztosítható az európai ipar versenyképessége.

Ugyanolyan pénzügyi teljesítményt mutató vállalkozások közül a kis vagy újonnan alapított vállalkozások nehezebben jutnak banki hitelhez. Mindez rávilágít arra, hogy a banki kölcsönök piaca nem működik hatékonyan.

A versenyképességet a hatékonyabb innováció, a kutatási eredmények kereskedelmi hasznosítása és a magasan képzett munkaerő alkalmazása serkenti.

A vállalkozások versenyképessége akkor növekszik, ha a rájuk háruló költségek mellett a közigazgatási ügyek kiszámíthatatlansága is csökken. A közigazgatás hatékonyságának fokozásával megszaporodnak a gyorsan növekedő vállalkozások, különösen pénzügyi forgalmuk révén. A vállalkozások növekedését főleg az idő- és költségigényes adószabályok, a korrupció és a kevéssé hatékony igazságszolgáltatási rendszer gátolja. A legtöbb tagállamnak mindemellett jobban ügyelnie kell arra, hogy az egyéb területeken hozott szabályok és jogszabályok milyen hatással lesznek a versenyképességre.

A kkv-knek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a nemzetközi porondra léphessenek. A kisebb és fiatalabb cégek jelenleg kevesebb eséllyel jutnak be a külföldi piacokra és tesznek szert az ebből származó haszonra. A kisvállalkozások exporttevékenységének kiterjesztését jelentősen segítik azok a vállalkozói környezetre vonatkozó politikák, amelyek a tőkéhez való hozzájutásra, az innovációt támogató készségekre és a termelékenység fokozását szolgáló intézkedésekre összpontosítanak.

Negatív hatást gyakorolnak a versenyképességre a többi gazdasághoz képest magasabb uniós villamosenergia- és gázárak. Az energiahatékonyság terén tett előrelépések azonban nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni az áremelkedések hatását. A versenyképes energiaárakhoz hatékony villamosenergia-piacra és változatos energiaforrásokra van szükség.

A következő lépések
A jelentés eredményeit mind uniós mind nemzeti szinten felhasználják a tényeken alapuló döntéshozatalban. A 2014. szeptember 25–26-án ülésező Versenyképességi Tanács is megvitatja a jelentésekben foglaltakat, amelyeket az európai szemeszter keretében a tagállamok költségvetési és strukturális reformra vonatkozó politikáiról szóló tanácsi ajánlások is tükröznek majd.

Háttér-információk
A Bizottság éves jelentéseket készít a versenyképességről, hogy tényeken alapuló mutatókkal segítse az uniós és tagállami szakpolitikák kialakítását. A 2014. évi európai versenyképességi jelentés – „A vállalkozások növekedésének elősegítése” mennyiségi szempontból értékeli az uniós iparágak teljesítményét a versenyképesség terén, és empirikus válaszokat ad az iparpolitikáról folytatott vita kiemelt kérdéseire. A 2014. évi tagállami versenyképességi jelentés – „Európa újraiparosítása” pedig mutatóalapú értékelést nyújt az iparpolitika uniós és nemzeti szintű végrehajtásáról, tagállamonként lebontva.

További információk

Forrás:
Az ipar versenyképessége: a bizottsági jelentések hathatósabb uniós és tagállami fellépést szorgalmaznak; Európai Bizottság; IP/14/989, 2014. szeptember 11.
Lásd még Az EU és a magyar kormány közös célja az újraiparosítás; Nemzetgazdasági Minisztérium; 2014.