Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Szerző: 2014. november 6.No Comments

„…I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet alkalmazási köre
(1) E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban

  1. az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA),
  2. az Európai Szociális Alapból (a továbbiakban: ESZA),
  3. a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: KA),
  4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA),
  5. az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: ETHA), [az a)–e) pontban foglaltak továbbiakban együtt: ESB-alapok],
  6. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből,
  7. az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből és
  8. a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a programok tervezésére, végrehajtására, nyomon követésére, továbbá a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi Együttműködés programjaiból nyújtandó támogatásokra.
(3) A pénzügyi eszköz vonatkozásában a 39. §, 45–72. §, 75–91. §, 95–147. §, 152–155. §, 175–177. §, 175–180. §, 192–199. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználásának tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) csak akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg…”

Forrás:
A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; Magyar Közlöny; 2014. évi 151. szám, 2014. november 5.; 14838-15089. oldalak (pdf)