közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Egységes lehet a kormányhivatali rendszer

Szerző: 2014. december 10.No Comments

„A Kormányhivatal szervezetén belüli szakigazgatási szervek belső integrációjára tett javaslatot Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn.

A parlament honlapján olvasható, az egységes kormányhivatali rendszer megteremtésére irányuló javaslat érinti a megyei és járási szinten működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveket, így például a társadalombiztosítási igazgatási szerveket, gyámhivatalokat, munkaügyi központokat, földhivatalokat, környezetvédelmi felügyelőségeket.

Lázár János indítványa szerint a szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörgyakorlása, valamint az ezzel együtt járó jelenlegi szervezeti tagozódás megszűnik. Ezzel egyidejűleg 25 feladat és hatáskör címzettje a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető lesz.

Fontos a hatékonyság növelése
A törvényjavaslat számos jogszabályon vezeti át a belső integrációt. A kancelláriaminiszter kiemelt kormányzati célkitűzésként jelölte meg a közigazgatás hatékonyságának növelését, az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtését.

Az Államreform program elsődleges célja a bürokrácia csökkentése, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, a társadalom cselekvési szabadságának biztosítása a közérdek érvényesítése mellett – fogalmazott. Lázár János szerint a 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv működik önállóan.

Már döntöttek változásokról
Felidézte, hogy a kabinet már döntött arról, hogy 2015. március 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatalokba integrálnak környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeket, a bányakapitányságokat, továbbá átkerülnek a Magyar Államkincstárból a családtámogatási eljárások, és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi szinten ellátott feladatainak egy része is.

A kormányhivatalokban a javaslat szerint megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás, csökken a vezetői szintek száma, az önálló szakigazgatási szervek és a törzshivatali szervezeti egységek összeolvadnak. Lázár János szerint mindez egyebek mellett egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést eredményez.”

Forrás:
Egységes lehet a kormányhivatali rendszer; Magyar Nemzet/MTI; 2014. december 8.
T/2329. számú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról; Miniszterelnökség; 2014. december 8. (pdf)
a fenti javaslat országgyűlési megvitatásának webhelye