Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

2014. évi XCIII. törvény a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról

Szerző: 2015. január 3.No Comments

„…2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása…
4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása…
5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása…
8. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása…
10. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása…
12. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása…
13. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény módosítása…”

Forrás:
2014. évi XCIII. törvény a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 183. szám, 2014. december 23.; 25297-25307. oldalak (pdf)