Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)

Szerző: 2015. június 4.No Comments

„1. A Kormány
a) egyetért a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú, „Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)” című és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú, „MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című kiemelt projektek (a továbbiakban együtt: projektek) – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
b) egyetért a projektek forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
c) hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződések módosításához az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
d) hozzájárul a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződések megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (a továbbiakban: IKOP) a projektekre vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal
e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az IKOP 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete és az IKOP-pal összefüggő egyéb tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a projektek 1. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

2. A Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról szóló 1296/2015. (V. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „17 842 556 260” szövegrész helyébe a „7 344 715 855” szöveg lép…”

Forrás:
A Kormány 1369/2015. (VI. 3.) Korm. határozata a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú [„Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok)” című] és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú („MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei” című) projektek szakaszolásának jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 76. szám; 2015. június 3.; 6844-6845. oldalak (pdf)