jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

Szerző: 2015. június 4.No Comments

„A Kormány a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény – a részére bemutatott szabályozási elvei alapján történő – előkészítésével összefüggésben a következő feladatokat határozza meg:
A Kormány
1. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezetről a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat alapján létrehozott Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság részvételével,
Felelős: igazságügyi miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.

2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezetről, a tudomány, az igazságszolgáltatás, a központi és a területi közigazgatás képviselőiből álló kodifikációs bizottság részvételével,
Felelős: igazságügyi miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. január 31.

3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bevonásával tegyen javaslatot az 1. és 2. pontban foglalt törvénytervezetek hatálybalépéséhez szükséges további jogalkotási és szervezetfejlesztési feladatokra,
Felelős: igazságügyi miniszter az OBH elnökének bevonásával Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. október 15.

4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése céljából az egyes eljárásjogi jogintézmények megalapozásához részletes hatósági ügyforgalmi statisztikai adatokat szolgáltassanak az igazságügyi miniszter részére,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter honvédelmi miniszter külgazdasági és külügyminiszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.

5. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése során az igazságügyi miniszter szakmai iránymutatásával vizsgálják felül a feladatkörükbe tartozó különös hatósági eljárásjogi, és az ahhoz kapcsolódó anyagi jogi jogszabályokat,
Felelős: igazságügyi miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter honvédelmi miniszter külgazdasági és külügyminiszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. január 31.

6. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
6.1. az Országos Bírósági Hivatal elnökével együttműködve a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a bírák és az igazságügyi alkalmazottak,
6.2. az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a hatósági feladatokat ellátó tisztviselők képzéséről.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
6.1. alpont vonatkozásában az Országos Bírósági hivatal elnökével együttműködve
6.2. alpont vonatkozásában az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával
Határidő: 2017. január 1.

Forrás:
A Kormány 1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 75. szám; 2015. június 2.; 6730-6731. oldalak (pdf)