Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartársadalom

Ötvenegy intézkedéssel fejlesztik Budapestet

Szerző: 2015. július 5.No Comments

„Ötvenegy konkrét intézkedést nevesít a Fővárosi Közgyűlésben minap elfogadott Budapest gazdaságélénkítési és munkahely-teremtési stratégiája. Ezek megvalósulásától azt várja a városvezetés, hogy Budapest 15 éven belül Közép-Európa vezető gazdasági térségévé váljon.

A főváros minap elfogadott gazdaságélénkítési stratégiája hét fejlesztési cél eléréséhez rendeli a konkrét intézkedéseket. Idetartozik a vállalkozói működést nehezítő szabályok, terhek csökkentése, a közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése, az összehangolt gazdaságfejlesztési intézményrendszer kiépítése, aktív kis- és közepes vállalkozói politika kialakítása, Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése és fejlesztése, a munkaerő-piac rugalmasságának növelése, valamint az alacsony képzettséget igénylő munkakereslet ösztönzése.

A gazdasági és üzleti környezet javítása érdekében létrehozzák a Vállalkozói Információs Központot a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványon belül. Itt a többi között megismerhetők a legfontosabb helyi és állami jogszabályok, az aktuális támogatások, de információkhoz lehet jutni a fejlesztések ütemezéséről vagy éppen a befektetésre váró területekről. Emellett egyszerűsítenék a kerületi építési szabályokat, a megyei kormányhivatal szervezetfejlesztése eredményeképp már idén bővülhet az elektronikusan intézhető ügyek száma, és tervezik a csak a vállalkozások helyi hatósági ügyeinek egyablakos ügyintézését támogató vállalkozói pontok kialakítását is.

Bővítenék a kisvállalkozói adókedvezményeket, az inkubátorprogramokat is. Hét ágazat – a turizmus, a kreatívipar, a logisztika, a kutatás-fejlesztés, egészséggazdaság, zöldgazdaság, infokommunikáció – számára önálló fejlesztési stratégiákat készítenek majd, az esetleges adóteher-enyhítési javaslatokkal együtt. Kiemelt figyelmet fordítanak majd az egészségügyi, a rekreációs, az oktatási, felnőttképzési, és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is. A rugalmas munkaerőpiacot mindezek – és a foglalkoztathatóságot elősegítő képzések, támogatások – mellett a bérlakáskínálat bővítésével, a bölcsődék, családi napközik, óvodák infrastrukturális, a szociális gondozói, házi segítségnyújtási szolgáltatások fejlesztésével támogatnák.

A fejlesztési terv elkészítésében a Fővárosi Önkormányzat mellett részt vett mind a 23 kerületi önkormányzat, a Fővárosi Munkaügyi Központ, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium három államtitkársága, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértői, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett további nyolc vállalkozói érdekképviselet. Végrehajtására évente akcióterv készül, ami előtt áttekintik a stratégia előrehaladását, az előző évi akciótervben foglalt tevékenységek teljesülését, valamint meghatározzák és összehangolják a következő évben elindítandó projekteket és beavatkozásokat.”

——

„A gazdaságélénkítési program hosszú távú célja, hogy Budapest 15 éven belül Közép-Európa vezető gazdasági térségévé váljon. A cél elérését a stratégia négy pillérre támaszkodva tartja elérhetőnek:

 • Budapest váljon azzá a várossá, ahol támogató az üzleti környezet, és ezért érdemes vállalkozni;
 • Budapest váljon egy jól szervezett gazdasági térré, ahol koordinált a gazdaságfejlesztés és a munkaerő-piaci politika;
 • Budapest legyen az ötletek városa, amely élhetőségével és lendületével vonzza a kreatív, innovatív gondolkodókat;
 • Budapest legyen az a hely, ahol jó dolgozni, mert megújuló, rugalmas és befogadó a munkaerő-piaca.

A testület a hosszú távú célok elérése érdekében a következő 5 évre hét középtávú fejlesztési célt határozott meg:

 • Vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentését,
 • Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítését,
 • Aktív KKV politika kialakítását,
 • Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztését,
 • Budapest épített és természeti értékeinek megőrzését és fejlesztését,
 • A munkaerő-piac rugalmasságának növelését,
 • Az alacsony képzettséget igénylő munkakereslet ösztönzését.

A Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Tematikus Fejlesztési Program elkészítése egy átfogó stratégiaalkotási folyamat része. A tavaly készült TFP-k fókuszában a szociális városrehabilitáció, a barnamezős területek hasznosítása és a Duna menti területek fejlesztése állt.

A célrendszer rövid összefoglalója itt található.”

Szerkesztői megjegyzés: Jó volna, ha a Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája (2015-2021) című dokumentumot olvasni is lehetne valahol.
Forrás:
Ötvenegy intézkedéssel fejlesztik Budapestet; Kiss Melinda Katalin; Napi Gazdaság Online; 2015. július 1.
Elfogadták a Budapesti Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Tematikus Fejlesztési Program célrendszerét; HÉTFA; 2015. június 3. (ez egy korábbi cikk, de ehhez a hírhez tartozik)
Budapest Főváros Tematikus Programjai