Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

A kormányablakok kialakításának szakmai pillérei I.: A Tudástár

Szerző: 2015. augusztus 9.No Comments

„…A Kormányablak Program fejlesztés-stratégiai koncepciója három nagy egymást feltételező és kiegészítő pillérre tagolható: szellemi, fizikai, és ún. informatikai pillérre.

A szellemi pillér keretében egy új, moduláris ügyintézői felület került kifejlesztésre, a kormányablakokban dolgozó munkatársak számára, melynek eredményeként létrejött a kormányablak-rendszer és annak tartalmát leginkább meghatározó – már önmagában is rendszerszerű – eleme a Kormányablak Tudástár (a továbbiakban: Tudástár).

A Tudástár jogi meghatározásban, egy olyan digitá­lis adatbázis, melyet a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter a Kormányablakokban intézett és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében működtet…”

Forrás:
A kormányablakok kialakításának szakmai pillérei I.: A Tudástár; Új Magyar Közigazgatás; 8. évfolyam, 2015/2.; 2015. június 8., 71-75.oldalak (pdf)