gazdaságinformatikajog

Európai Unió Bírósága: a „bitcoin” virtuális deviza pénznek minősül

Szerző: 2015. október 22.No Comments

„A törvényes fizetőeszközökhöz hasonlóan a bitcoin virtuális devizaegységekre vonatkozó ügyleteknek is mentesülniük kell a hozzáadottérték-adó befizetésétől – állapította meg csütörtöki ítéletében az EU Bírósága. Ezzel először lett kimondva az, hogy a virtuális fizetőeszköz adózási szempontból pénznek minősül.

A hagyományos devizák bitcoin virtuális devizára való át- és visszaváltását célzó szolgáltatásoknak ugyanúgy mentesülniük kell a hozzáadottérték-adó befizetése alól, mint a törvényes fizetőeszközként szolgáló valutákkal folytatott ügyletek. Ezt állapította meg csütörtöki ítéletében az Európai Bíróság, a svéd adóhatósággal szemben igazat adva egy, a virtuális devizával szolgáltatásokat nyújtani kívánó svéd állampolgárnak.

A bírósági döntés többek között azért érdemel figyelmet, mert először lett kimondva az, hogy a bitcoin adózási szempontból pénznek minősül.

„A döntés az első lépés afelé, hogy a bitcoin a jövőben a nemzeti valuták reális alternatívájává váljon” – idézte a Financial Times Richard Asquith-ot, az Avalara nevű adószakértő cég alelnökét.

A virtuális fizetőeszközt hét éve hozták létre a meglévő valuták alternatívájaként. Az FT szerint az EU Bíróságának ítélete közvetve lökést adhat azoknak a brit törekvéseknek, hogy a londoni pénzügyi központot, a City-t a bitcoinnal folytatott kereskedelem központjává tegyék.

A bírósági ítélet előzménye egy adójogi vita egy svéd állampolgár és a svéd adóhatóság között. David Hedqvist – aki hagyományos devizák „bitcoin” virtuális devizára való át és visszaváltását jelentő szolgáltatásokat kíván nyújtani – az ügyletek megkezdése előtt a svéd adójogi bizottság előzetes állásfoglalását kérte arról, hogy kell e fizetni hozzáadottérték-adót (héa-t) a „bitcoinegységek” vétele és eladása után. A bizottság szerint a „bitcoin” olyan fizetőeszköz, amelyet a törvényes fizetőeszközökhöz hasonló módon használnak, és a Hedqvist által tervezett ügyleteknek ebből következően áfa-mentesnek kell lenniük.

A svéd adóhatóság, a Skatteverket keresetet nyújtott be az adójogi bizottság határozatával szemben a legfelsőbb közigazgatási bírósághoz. Ebben azt állította, hogy a Hedqvist által tervezett ügyletek nem tartoznak a héa-irányelvben foglalt adómentességek hatálya alá. A közigazgatási bíróság azzal a kérdéssel fordult a Bírósághoz, hogy az ilyen ügyletek a héa hatálya alá tartoznak e, és igenlő válasz esetén azok mentesülnek e ezen adó alól.

A Bíróság közleményében rámutat, hogy a héa-irányelv értelmében a hozzáadottérték-adó hatálya alá tartoznak az egy tagállamon belül az adóalanyként eljáró személy által ellenszolgáltatás fejében teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások. A tagállamoknak azonban mentesíteniük kell az adó alól többek között a „törvényes fizetőeszközként szolgáló devizára, bankjegyre és érmére vonatkozó” ügyleteket.

A Bíróság csütörtöki ítéletében megállapította, hogy a hagyományos devizák „bitcoin” virtuális devizaegységekre való át és visszaváltását képező ügyletek az irányelv értelmében vett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, mivel azok lényege különböző fizetőeszközök átváltása.

Továbbá közvetlen kapcsolat áll fenn a David Hedqvist által nyújtott szolgáltatás és az általa kapott ellenérték – vagyis egyrészt az általa a devizák vásárlásakor fizetett ár, másrészt az ügyfeleivel szemben alkalmazott eladási ár közötti különbséget képező haszonkulcs – között.

A Bíróság azt is kimondja, hogy ezen ügyletek a „törvényes fizetőeszközként szolgáló devizára, bankjegyre és érmére vonatkozó” ügyleteket érintő rendelkezés értelmében héa-mentesek.

Az olyan ügyletek e rendelkezés hatálya alóli kizárása, mint amilyeneket Hedqvist tervez, ugyanis ahhoz vezetne, hogy e rendelkezés részben nem tudná kifejteni hatásait tekintettel az adómentesség arra irányuló céljára, hogy kiküszöbölje a pénzügyi ügyletek adózásának keretében az adóalap, valamint a levonható héa-összeg meghatározásával kapcsolatban felmerülő nehézségeket.”

Forrás:
Szárnyakat adhat a Bíróság döntése a virtuális pénznek; BruxInfo; 2015. október 22.
„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A közös hozzáadottérték‑adó (héa) rendszere – 2006/112/EK irányelv – A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 135. cikk (1) bekezdésének d)–f) pontja – Ellenérték fejében teljesített szolgáltatások – A »bitcoin« virtuális deviza hagyományos devizákra való átváltását képező ügyletek – Adómentesség”; Európai Unió Bírósága; 2015. október 22.