Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődésszakirodalomtörténelem

Közigazgatás-történeti műhelykonferencia (1867–1918)

Szerző: 2015. október 23.október 24th, 2015No Comments

„A Magyar Nemzeti Levéltár tisztelettel meghívja Önt a „Közigazgatási történetek“ a dualizmus korából című Közigazgatás-történeti műhelykonferenciára.
2015. november 5.
Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Budapest, I. ker. Bécsi kapu tér 2–4.)

 • 9.30 Köszöntő Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója
 • Levezető elnök ifj. Bertényi Iván, Bécsi Magyar Történeti Intézet, igazgató
 • 9.40-10.00 Miru György Debreceni Egyetem, BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
  A dualizmus kori közigazgatás politikai kontextusai
 • 10.00–10.20 Ress Imre, MTA BTK TTI, ny. tudományos főmunkatárs
  A dinasztikus tudományos elit nacionalizálódása a bécsi udvari levéltárakban és könyvtárakban, 1867–1918
 • Vita, kávészünet
 • 10.45–11.05 Klettner Csilla, MNL OL, főlevéltáros
  A Miniszterelnökség szervezeti struktúrája, átalakításai, hivatalnokai a dualizmus korában
 • 11.05–11.25 Ásványi Szabolcs, MNL OL, levéltáros
  Erdőgazdálkodás, erdőigazgatás a dualizmus kori Magyarországon. Bedő Albert életpályája az állam szolgálatában
 • 11.25–11.45 Csóti Csaba, MNL Somogy Megyei Levéltára, főlevéltáros
  A királyi kormányzó és a tengerészeti hatóság elnökének hatásköre Fiumében
 • Vita, ebédszünet
 • 13.00–13.20 Székely Tamás, MTA BTK TTI, tudományos segédmunkatárs
  A vármegyekérdés ideológiai és frazeológiai aspektusai a korabeli politikai diskurzusban
 • 13.20–13.40 Szikla Gergő, MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, főlevéltáros
  Bihar és Hajdú vármegyék közigazgatási változásai a 19. század második felében
 • Vita, kávészünet
 • 14.00–14.20 Cseh Géza, MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, főlevéltáros
  Szapáry Gyula és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kapcsolata
 • 14.20–14.40 Cieger András, MTA BTK TTI, tudományos főmunkatárs
  Bereg vármegye I. világháborús mindennapjai és közigazgatásának működése – ahogy a hivatalnokok látták
 • 14.40-15.00 Fülöp Tamás, MNL, főlevéltáros, főigazgató-helyettes
  „a legalkalmasabb egyén” – dr. Küry Albert Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja
 • Vita

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a kozmuvelodes@mnl.gov.hu email címen”

Forrás:
Konferencia: „Közigazgatási történetek“ a dualizmus korából; Magyar Nemzeti Levéltár; 2015. október 22.