egészségügygazdaságInternetközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikaművelődéstávközlés

Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF): új pályázati lehetőségek nyílnak a digitális kormányzat és a művelődés területén

Szerző: 2015. november 8.No Comments

„Ajánlattételi felhívás a munkaprogram keretében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön belül a transzeurópai távközlő hálózatok területén a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó támogatás nyújtása céljából
(A Bizottság C(2014) 9490 határozata)
Az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága öt ajánlattételi felhívást tesz közzé olyan projektek támogatása céljából, amelyek megfelelnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a transzeurópai távközlési hálózatok területén a 2015. évi munkaprogramban meghatározott, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó prioritásoknak és célkitűzéseknek. [Figyelem! A pályázatok NEM távközlési természetűek. A távközlési hálózatok fizikai lehetőségeire építő digitális szolgáltatási infrastruktúráról van szó. Szerk.]
A pályázatokat az alábbi felhívások keretében várjuk:

Az e felhívás keretében kiválasztott pályázatokra rendelkezésére álló irányadó költségvetés 38,7 millió EUR.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. január 19.

A pályázatokat az Innovation and Networks Executive Agency (INEA) kezeli, kivéve az Europeana pályázatát.

2015. november 23-án virtuális információs nap lesz!

További pályázati felhívások megjelenése várható 2015. november 17-én, 2016. március 15-i beadási határidővel, 16,9 millió EUR értékben. Témák: e-közbeszerzés, e-egészségügy, e-azonosítás stb.

Forrás:
CEF Telecom calls for proposals 2015; Innovation and Networks Executive Agency (INEA); 2015. október 30.
Lásd még: Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: €38.7 million to improve European digital services; Innovation and Networks Executive Agency (INEA); 2015. október 30. (sajtóanyag)
CEF Telecom (tájékoztatók)