Skip to main content
informatikaInternetközigazgatási informatikaszakirodalomtávközlés

Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai

Szerző: 2015. november 16.No Comments

„…Napjaink két, az infokommunikációt jelentősen meghatározó trendje a felhő alapú rendszerek előretörése, valamint a mobil eszközök és az azokon futó alkalmazások piaci részesedésének a növekedése. Ez a kettő egymásra épülve folyamatosan növekvő szerepet tölt be mindennapjainkban, hiszen az egyre gyorsabb, egyre nagyobb számítási teljesítményű mobil eszközökkel és az azokra írt egyre fejlettebb alkalmazásokkal mind gyakrabban éppen felhő alapú rendszereket veszünk igénybe, akár munkánkhoz, akár magánéletünk elintézendő dolgaihoz.

A felvázolt trendek a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szerveket kettős kihívás elé állítják. Egyrészről az új technológiák egy részét felhasználóként igénybe fogják venni (akárcsak az általuk védett állami, kormányzati szervek és azok vezetői), hiszen így vagy már meglévő feladataikat tudják hatékonyabban (olcsóbban, gyorsabban, kiterjesztett képességekkel) ellátni, vagy adott esetben újakat képesek megoldani. Másrészről ezeknek a szerveknek az új technológiák esetében is meg kell oldani a hatáskörükbe tartozó törvényes ellenőrzést.

Jelenleg azonban nem létezik olyan egységes ajánlás, amely megmutatja, hogy milyen kritériumokat kell vagy célszerű megvizsgálni egy teljes körű biztonsági elemzéshez felhő alapú rendszer szervezeti szintű felhasználása esetén, mint ahogy nincs egységes ajánlás arra nézve sem, hogy mit kell vagy célszerű oktatni a kiemelt, védett vezetőknek egy információbiztonság-tudatossági felkészítés keretében.

Jelenleg azonban nem található olyan összehasonlító elemzés, amely a szolgálatokat segítendő bemutatná az új technológiák törvényes ellenőrzésére jelenleg alkalmas technikai módszereket, összehasonlítaná azokat előnyeikkel, hátrányaikkal együtt, mint ahogy nem található olyan egységes szempontrendszer sem, amellyel akár egy már meglévő, akár egy új módszer adott feladatra alkalmassága megvizsgálható. Hiányként merül fel továbbá, hogy jogszabályba illeszthető fogalmi meghatározása csupán a hagyományos hírközlési szolgáltatóknak van, az új típusú, újonnan megjelent szolgáltatóknak viszont nincs, és ez ma már jelentősen akadályozza a hatékony törvényes ellenőrzést…”

Forrás:
Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai;Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola; 2015. december 1. (pdf)