gazdaságközigazgatási informatikaszakirodalom

Az elektronikus adóbevallás és adófizetés bevezetésével a középvállalkozások számára világszerte könnyebbé vált az adófizetés

Szerző: 2015. november 29.No Comments

„Az elektronikus adóbevallás és adófizetés bevezetése a tavalyi év leggyakoribb adóreformjai közé tartozott a világ számos országában – derül ki a Világbank és a PwC legutóbbi Paying Taxes című tanulmányából. Ennek eredményeképpen a középvállalkozások számára világszerte könnyebbé vált az adófizetés, a hangsúly azonban a vállalkozások által fizetendő adók mérsékléséről a technológiára és az adminisztrációs terhek csökkentésére helyeződött. A jelentésből az is kiderül, hogy továbbra is az alacsony jövedelmű gazdaságok néznek szembe a legnagyobb reformkihívásokkal.

A Paying Taxes 2016 tanulmány szerint egy átlagos vállalkozás évente nyereségének összesen 40,8%-át fizeti be adóban (a Doing Business módszertana szerint), ami tavalyhoz képest mindössze 0,1 százalékpontos csökkenést mutat, miközben átlagosan 25,6 befizetést teljesít, és adókötelezettségei teljesítésére összesen 261 órát fordít, két órával kevesebbet, mint az elmúlt évben.

A kutatás tíz éve alatt a bevallási kötelezettségek teljesítésére fordított idő világszerte átlagosan 61 órával, az adófizetések száma pedig 8,2-del csökkent, ami nagyrészt az elektronikus bevallási és fizetési rendszerek bevezetésének és továbbfejlesztésének köszönhető. Az elektronikus bevallás továbbra is jelentősen hozzájárul az adóadminisztrációs terhek csökkentéséhez. Az adóreform leggyakoribb eleme az elmúlt évben világszerte az elektronikus bevallási és fizetési rendszerek bevezetése és továbbfejlesztése volt.

Azok az országok, amelyek befektettek az online bevallási és fizetési infrastruktúrába, már élvezik az ebből származó előnyöket. A bevallási kötelezettségek teljesítésére fordított idő és az adófizetések száma azonban épp azokban az alacsony jövedelmű gazdaságokban csökkent a legkisebb mértékben, ahol ezek a terhek általában jelentősek. Mindebből az következik, hogy az adórendszer jelentősebb reformja ezekben az országokban csak akkor vihető véghez, ha előbb más kihívásokat sikerült leküzdeni – ilyen például a korszerű kommunikációs infrastruktúra hiánya. A tanulmány kitér arra is, hogy a jól működő adóadminisztrációs rendszerek a feketegazdaság visszaszorításához is hozzájárulnak.

Bár az adók mértéke 2014-ben világszerte átlagosan valamelyest csökkent, regionális és nemzeti szinten jelentős eltérések tapasztalhatók. Afrikában, Közép-Ázsiában, Kelet-Európában és a Közel-Keleten a teljes adómérték a különféle adóemelések miatt nőtt, míg harminc reformnak köszönhetően az adófizetés költsége csökkent a vállalatok számára. A teljes adómérték 2014-ben világszerte 46 országban nőtt, 41 országban pedig csökkent.

A Paying Taxes tanulmány szerint az élőmunkát terhelő adók világszerte a nyereségadókhoz hasonló költséget jelentenek a vállalkozások számára: mindkét adófajta mértéke átlagosan a nyereség 16,2%-át, a vállalkozások által fizetett közvetlen adóknak pedig a 80%-át teszik ki.

„Az adók az egész világon elengedhetetlenül szükségesek a közszolgáltatások és a fejlesztések finanszírozásához. Az adórendszerek kialakítása befolyásolhatja a cégek működési, befektetési döntéseit egy adott szektorban. Bizakodásra adhat okot, hogy világszerte az adózási rendszerek folyamatos és jelentős mértékű fejlesztése tapasztalható. Ez egyrészt a vállalkozásokra háruló terhek csökkentését jelenti, másrészt fenntartható bevételforrást a kormányok számára” – mondta Augusto Lopez-Claros, a Világbank Global Indicators csoportjának igazgatója.

„Az adózási rendszereken továbbra is van bőven mit megreformálni, ami ez egyszerűsítést és az adózás elősegítését illeti. Az idei jelentésünk különösen a fejlődő országok előtt álló informatikai infrastrukturális kihívásokra világít rá, ilyen például a szélessávú internet elérhetősége, ami egy korszerű adózási rendszerhez feltétlenül szükséges. Márpedig a bevételek növelése és a fenntartható növekedés másképpen nehezen képzelhető el” – mondta Andrew Packman, a PwC Tax Transparency and Total Tax Contribution csoportjának vezetője.

Megjegyzés:
A Paying Taxes 2016 című tanulmány minden olyan kötelező adót és járulékot vizsgál, amelyeket egy középvállalkozásnak évente fizetnie kell. A vizsgálat kiterjed a társasági és különadókra, a munkáltatói járulékokra, a vagyonadókra, a vagyonátruházási illetékekre, az osztalékadóra, a tőkenyereségre kivetett adókra, a pénzügyi tranzakciós illetékekre, a környezetvédelmi termékdíjra, a gépjármű- és útadókra, valamint az egyéb kisebb adókra és járulékokra. A Paying Taxes című tanulmányról további információkat az alábbi oldalon találhat.

A Paying Taxes éves jelentés a Világbank-csoport Doing Business című jelentésének Paying Taxes című fejezetén alapul. A Doing Business jelentéssorozatról a www.doingbusiness.org weboldalon tájékozódhat.

A PwC 18. Globális Vezérigazgatói Felmérése szerint az adózás a vállalkozások számára továbbra is az öt legfontosabbnak ítélt tényező között van: a cégvezetők 70%-a valamelyest vagy nagyon tart az adóemelésektől. Az adók és a környezetvédelmi illetékek megnövelhetik a megfelelésre fordított időt, és jelentős hatással vannak a vállalkozások eredményére.”

Forrás:
Világszerte csökkentek az adómegfelelési terhek; PwC (PricewaterhouseCoopers); 2015. november 26.
Paying Taxes 2016; PwC (PricewaterhouseCoopers); 2015. november
Paying Taxes 2016 háttéranyagok