Skip to main content
közigazgatás: magyar

Társadalmi egyeztetésen Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás című felhívás tervezete (KÖFOP-2.1.6)

Szerző: 2016. február 14.No Comments

„…Átfogó cél
A KÖFOP jelen Felhíváshoz kapcsolódó átfogó célja a szolgáltatói szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban a közigazgatás emberierőforrás-gazdálkodásának fejlesztésén és a közszolgáltatások színvonalának javításán keresztül. Ezen célok megvalósításának támogatása a KÖFOP 2. prioritása keretében valósul meg.

A KÖFOP 2. prioritás 1. számú specifikus célkitűzése a közszolgálati életpályák feltételeinek biztosítását jelöli meg a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrásmenedzsment-rendszer bevezetése, a közszolgálati életpálya elemeinek kidolgozása és bevezetése, valamint a rendvédelmi életpálya elemeinek kidolgozása által.

Jelen Felhívás keretében megvalósuló fejlesztés a közszolgáltatások magas színvonalának biztosítását célzó intézkedéshez illeszkedően kidolgozásra és bevezetésre kerül a megfelelő tisztviselők kiválasztásához, hatékony és eredményes kiválasztási folyamatok megteremtésével és egy vonzó, a belső mobilitást támogató közszolgálati életpálya modell…”

Forrás:
Az új közszolgálati életpályához kapcsolódó személyzeti utánpótlás (KÖFOP-2.1.6-VEKOP-16); Széchenyi 2020; 2016. február 11.
Pályázati dokumentum letöltése (.docx)