közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonása kijelölt KÖFOP-projektek koordinációs célú felülvizsgálatába

Szerző: 2016. március 26.No Comments

„A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014–2020, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020, valamint a Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program céljaival összhangban – az informatikával és az e-közigazgatással kapcsolatos politikája egységes megvalósítása érdekében – felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített

1. azon területi közigazgatási informatikai tárgyú kiemelt projektek esetében, ahol a Miniszterelnökség mint támogatást igénylő került megjelölésre [KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” megnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” megnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)” megnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” megnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű „Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása” megnevezésű], valamint

2. a KÖFOP-2.2.4.-VEKOP-16 azonosító jelű „E-közbeszerzés” megnevezésű kiemelt projekt tekintetében folytassa le a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 121. § (6) bekezdése szerinti, a projektekkel kapcsolatos hírközlési és informatikai tudományos, célszerűségi, valamint gazdaságossági szempontú érdekegyeztetéseket, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonásával.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1152/2016. (III. 25.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló, területi közigazgatási informatikai, valamint az E-közbeszerzés tárgyú projektek tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács koordinációs célú felülvizsgálatba történő bevonásáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 42. szám; 2016. március 25.; 4070-4071. oldalak (pdf)
Lásd még: 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról