Skip to main content
energiagazdaságjogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

„A „zöld beszerzés” sikertényezőinek vizsgálata

Szerző: 2016. április 4.No Comments

„…Munkám célja az volt, hogy bemutassam a zöld beszerzés történetét, kereteit EU és hazai szinten, megvizsgáljam szakirodalmi forrásokra támaszkodva, hogy milyen tényezőkön múlik a sikeres bevezetés és milyen lépések járulnak hozzá nemzetközi szinten a zöld beszerzés népszerűsítéséhez, megvalósításához. Törekedtem arra, hogy olyan információkkal, kutatási eredményekkel dolgozzak, mellyel teljes képet tudok nyújtani a zöld beszerzés gyakorlatáról és igyekeztem új megvilágításba helyezni minden egyes adatot, újszerű összefüggésekre, gondolatokra felhívni a figyelmet. Összefoglaló modelleket készítettem a zöld beszerzés sikertényezőiről és optimális környezeti feltételeiről, mely a szakpolitikai szinten nyújthat támpontot a zöld beszerzés sikeres
elterjesztéséhez.

Disszertációm csúcspontjaként bemutattam az elmúlt évek munkájának eredményét, azt az eszközrendszert és módszertant (továbbiakban Zöld beszerzés eszközrendszer), melyet a zöld beszerzés sikeres és hatékony bevezetésére dolgoztam ki és fejlesztettem tovább gyakorlati tapasztalatok és mintaprojektek visszajelzései alapján. Az eszközrendszert kritériumok, kalkulátorok, képzési tematika, és értékelési rendszer alkotják, míg a módszertan az adott szervezetre szabott bevezetési folyamatra, munkafolyamatra vonatkozó ajánlásokat takarja…”

Forrás:
„A „zöld beszerzés” sikertényezőinek vizsgálata. A zöld szempontok hazai beszerzési gyakorlatba történő integrációját támogató eszközrendszer és módszertan fejlesztése; Diófási-Kovács Orsolya; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola; 2015 (A doktori védés időpontja: 2016-IV-25 13:45, helye: BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, QA fsz. 17.) (pdf)