Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól

Szerző: 2016. április 30.május 2nd, 2016No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a) a 2014–2020 programozási időszakban a mikro, kis- és középvállalkozások számára is nyitva álló felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a kiszervezés helyett objektív szakmai szempontok alapján létrehozott, nyilvános szakértői névsorban szereplő értékelők útján valósuljon meg,
b) értékelő csak kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaságnál munkajogi jogviszonnyal rendelkező természetes személy lehet,
c) a szakértői névsort a Miniszterelnökség vezeti,
d) az egyedi értékelések vonatkozásában az értékelők kiválasztását, projekthez sorolását a Miniszterelnökség végzi,
e) az értékelők értékelésre történő felkészítését az irányító hatóság végzi,
f) az értékelők minőségellenőrzését az irányító hatóság végzi,
g) minden projekthez két értékelőt kell rendelni,
h) ha a két értékelő értékelésének eredménye között az eltérés 30%-nál nagyobb, akkor újraértékelést kell elrendelni,
i) az értékelők részére projektmérettől függő, differenciált díjazás kerüljön kialakításra, azzal, hogy a díjazás nem haladhatja meg az értékelő éves illetményének, munkabérének kétszeresét,
j) az értékelők díjazása tagállami forrásból kerüljön finanszírozásra,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az igazságügyi minisztert, hogy dolgozzák ki az 1. pont a) alpontja szerinti szakértői névsorra vonatkozó szabályozást,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti értékelési rendszer
létrehozásához és működtetéséhez 2016. évben szükséges 2 milliárd forintnak a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport javára történő biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében folyamatosan”

Forrás:
A Kormány 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozata a 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2016. évi 60. szám; 2016. április 29.; 4923. oldal (pdf)