Skip to main content
energiagazdaságinformatikaközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatársadalomtechnika

Szolnok csatlakozik az Open & Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) kezdeményezéshez

Szerző: 2016. május 2.No Comments

„ELÖTERJESZTÉS
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésére
Open & Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) Kezdeményezéshez történő csatlakozásra

Tisztelt Közgyűlés!

Az okos vagy élhetőbb város olyan települést takar, mely a rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket (elsősorban az információs és kommunikációs technológiát) olyan innovatív módon használja fel, amely elősegíti egy jobb, diverzifikáltabb és fenntarthatóbb városi környezet kialakítását.

Egy várost akkor nevezünk ,,okosnak”, ha fenntartható gazdasági fejlődését a hagyományos és digitális infrastruktúrába, humán és társadalmi tőkébe való kiegyensúlyozott befektetés révén, az érintett közösség érdekeltjeinek bevonásával, aktív részvételével, környezettudatos módon éri el.

Az okos városokban a technológiai és az intelligens szolgáltatások komplex, életminőségről, hatékonyságról, ökológiai és gazdasági fenntarthatóságról szóló célok eszközei, amelyek más eszközökkel együtt alkalmazva tudnak sikeresek lenni.

A Kormány célul tűzte ki az intelligens városi fejlesztések országos szintű megvalósítását és az intelligens városi szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését, a Modern Városok Program, a Digitális Jólét Program és az Önkormányzatok integrált településfejlesztési stratégiáiban megfogalmazott célok megvalósításával összhangban. Ennek érdekében jött létre az Okos Városok Program.
A „Nyitott és Agilis Okos Városok” kezdeményezés egy globális kezdeményezés, amely összeköti azokat a városokat, amelyek támogatják a de facto szabványokat, valamint a legjobb gyakorlatok megosztását.
Jelenleg 15 országból 75 város működik együtt a modellezésben, folyamatosan kooperálva, egyeztetve egymással. Az együttműködés további célja, hogy a csatlakozók elérhessék egymás adatait, felhasználhassák más városok jó példáit, kezdeményezéseit.

A csatlakozás feltétele, hogy egy országból minimum két városnak szükséges egyszerre jelentkeznie. Ezt figyelembe véve a Lechner Tudásközpont kollégája koordinálja a csatlakozási lépéseket, mely egyeztetésbe három várost vont be (Szolnok, Nyíregyháza, Kaposvár). A nyilatkozatot minden városnak külön kell aláírnia és megküldenie a szervezet részére. A bekapcsolódás a programba szakaszosan történik. Amennyiben csatlakozni kívánunk ehhez a kezdeményezéshez, 2016. május 13-ig kell benyújtani a mellékelt szándéknyilatkozatot.

A résztvevőktől elvárt feladat, hogy egy éven belül stratégiai tervet készítsenek, létrehozzák, azt az internetes felületet, amely összefoglalja a város legfőbb adatait. A feladat végrehajtását
a szervezet ajánlása alapján szükséges megvalósítani, ahol kiemelt figyelmet kell fordítani a lakossági, azaz a kezelői oldalra. A kezelői felületen jól értelmezhetően, szemnek „mutatósan”, könnyen kereshetően kell bemutatni az adott város jellemző adatait.

A feltöltött információkat folyamatosan frissíteni kell. Programozói oldalról az adatokat be kell gyűjteni, biztosítani kell a kétirányú kommunikációt, azaz nyilvános adatfeltöltési lehetőséget kell biztosítani a lakosság, intézmények, befektetők részére is.

Amennyiben a csatlakozásunkkal elfogadott feltételeket nem sikerül megvalósítani, semmilyen jellegű szankció nem terheli a várost. A csatlakozásnak jelenleg nincs költségvetési vonzata.
Az energetikai, és informatikai fejlődés felgyorsult, ezért városunknak is szüksége lesz a jövőben egy kommunikációs felületre, ahol lehetőség van a kétoldalú kommunikációra. A fenntartható fejlődés közös érdekünk, melyhez segítségül szolgálnak a különböző informatikai fejlesztések, melyek a Megyei Jogú Városok közötti együttműködéssel, tapasztalatcsere alapján folyamatosan frissíthetők. A szervezethez való csatlakozással saját rendszerünk kialakításánál adaptálni tudjuk a Nyugat-Európai városok működő rendszereit is…”

Forrás:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése; 2016. április 28.
Előterjesztés Open&Agile Smart Cities (Nyitott és Agilis Okos Városok) Kezdeményezéshez történő csatlakozásra (pdf)
Lásd még: Open & Agile Smart Cities