közigazgatás: magyar

KÖFOP: Célegyenesben a közigazgatás hatékonyságának javítása

Szerző: 2016. május 25.No Comments

„Ülésezett a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága május 18-án Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében.

Az ülést dr. Kovács Zoltán a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkára vezette. Első napirendi pontként a tanácstagok módosították a bizottság ügyrendjét. A módosítást személyi változások indokolták. Ezt követően került napirendre a KÖFOP 2015. évi éves végrehajtási jelentésének bemutatása és elfogadása. Elhangzott, hogy az Operatív program elfogadására 2015 júliusában került sor. A program végrehajtását célzó éves fejlesztési keret (ÉFK) 2015. augusztus 12-én jelent meg.

A KÖFOP 3 prioritásból áll. Az első prioritás a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célozza, a rendelkezésre álló forráskerete 147 milliárd Ft. A KÖFOP 2. prioritása a szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítését szolgálja a közszolgálatban, 74 milliárd forintos forráskerettel. A program 3. prioritása pedig az ESZA, ERFA és KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó kiadásokat (71 milliárd Ft) finanszírozza.

A KÖFOP Monitoring Bizottsága alakuló ülését 2015. szeptember 10-én tartotta. Ezt követően az 1. prioritás pályázati felhívásai kerültek meghirdetésre. Ez a gyakorlatban azt is jelentette, hogy szeptember 30-ig a kiemelt projektek esetében valamennyi felhívás megjelentetésre került!

Az OP szintű előre haladást érintően elhangzott, hogy az 341,8 milliárd Ft forráskeretű OP 115%-ára született kötelezettségvállalás az ÉFK-ban, és a keret 86 %-ára már meg is hirdették a pályázati felhívásokat! A KÖFOP 1. prioritás keretében 30 db kiemelt és 1 db egyszerűsített pályázat került nevesítésre, míg a 2. prioritás esetében pedig 15 kiemelt projekt. Ugyanez a szám a 3. prioritás esetében 8 felhívást jelentett.

A napirendhez kapcsolódóan kérdésként hangzott el, hogy miként érvényesültek a horizontális és partnerségi szempontok a KÖFOP végrehajtásában. Dányi Gábor a Miniszterelnökség EU fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárának válaszából kiderült, hogy külön partnerségi munkacsoport is tevékenykedik, de maga a Monitoring bizottság is bevonásra került az egyes pályázati felhívások és értékelési szempontok véleményezési eljárásába.

Ezt követően a Bizottság tárgyalta a 2016-os előrehaladás számait is. Elhangzott, hogy az ÉFK 2016-ban két alkalommal került módosításra. Ezt a keret egyes intézkedései közötti forrásátcsoportosítások és új kiemelt projektek nevesítései indokolták. Az OP szintű előrehaladást illetően elhangzott, hogy további 50 milliárd Forint összegre hirdettek meg pályázati felhívásokat és 2016. április 30-ig a keret mintegy 60%-ra már benyújtották kérelmüket a kedvezményezettek. Annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő végrehajtást érintő problémák kiküszöbölhetők legyenek, az Irányító hatóság folyamatosan konzultál a projektgazdákkal.

Az ülésen bemutatásra került a közigazgatás és közszolgáltatás-fejlesztés átfogó szakpolitikai helyzete is. A 2016-os ÉFK végrehajtásáról 2016. május 25-ig részletes jelentés is készül a kormánynak. Az EU Bizottság képviselői a kiemelt projektek kiválasztási mechanizmusát érintően tettek fel kérdéseket. Dányi Gábor kiemelte, hogy több a kiemelt projekt, mint a fejlesztési keret, így versenyhelyzet is van, az objektív elbírálást pedig az OP-hoz való illeszkedés és egyéb pontozási szempontok garantálják. Az Ex-ante feltételek teljesülésének valamint az indikátorok teljesítésével kapcsolatos információk bemutatását követően elfogadásra került a KÖFOP-ra, illetve valamennyi OP-ra vonatkozó értékelési terv.

Ezt követte a 2016-os kommunikációs akcióterv és a 2014-2020-as képzési terv elfogadása, a csalás elleni intézkedések bemutatása, illetve az E-kohéziós előrehaladás bemutatása. A Monitoring Bizottság következő ülését szeptemberben tarthatja, amit várhatóan megelőzhet még a tagok ismereteinek bővítését szolgáló képzés is. Az ülésen a Megyei Önkormányzatok Szövetségét a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat delegáltja képviselte.”

Forrás:
Célegyenesben a közigazgatás hatékonyságának javítása; Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége; 2016. május 23.