Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2016. (VII. 5.) NFM utasítása a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetéséről

Szerző: 2016. július 6.július 8th, 2016No Comments

„Az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pontja alapján – gyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom:

1. Az utasítás hatálya
1. § Az utasítás hatálya az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja alapján a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetésére, szükség esetén továbbfejlesztésére és a hozzáférési jogosultsági rendszer kialakítására (a továbbiakban együtt: működtetés) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. § Az utasítás alkalmazásában:
Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: KIBER): egy olyan folyamatosan frissülő központi adatbázis, amely tartalmazza a Korm. határozat szerinti szervezetek (a továbbiakban: felhasználók) tervezett és lebonyolított infokommunikációs tárgyú beszerzését, továbbá informatikai környezetének leíró adatait.

3. A KIBER működtetése
3. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter a Korm. határozat 1. pontjában foglaltak ellátásával az irányítása alá tartozó Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: KIFÜ) bízza meg.
(2) A KIFÜ a KIBER működtetéséhez közreműködőket vehet igénybe.

4. A KIBER működtetésével kapcsolatos feladatok
4. §
(1) A KIFÜ KIBER működtetésével kapcsolatos feladatai különösen:
a) ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározottak szerint a KIBER adatkezelői feladatait;
b) biztosítja a rendszer biztonságos üzemelésének feltételeit, melynek keretében megköti a szükséges üzemeltetési, informatikai támogatási és szolgáltatási szinteket szabályozó szerződéseket, valamint igazolja az azokban foglaltak teljesítését;
c) gondoskodik a KIBER – felhasználói igények mentén történő – továbbfejlesztéséről a rendelkezésre álló forrás keretéig;
d) a KIBER felhasználói számára ügyfélszolgálatot biztosít;
e) gondoskodik a KIBER működéséhez szükséges auditok lefolytatásáról és megújításáról;
f) ellátja a jogosultságok kezelésével kapcsolatos feladatokat;
g) közreműködik a Korm. határozat 5. pontja szerinti, a KIBER működésének tapasztalatairól, a kötelezettek adatszolgáltatási fegyelméről, valamint a kötelezettek adatszolgáltatása révén az infokommunikációs beszerzések adatairól és egyéb infokommunikációval kapcsolatos összesített adatról szóló jelentés elkészítésében;
h) gondoskodik a felhasználók által igényelt, KIBER-ből előállítható jelentések elkészítéséről a rendelkezésre álló kapacitás függvényében.

(2) A KIBER működtetése során a KIFÜ köteles a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) infokommunikációért felelős helyettes államtitkárával együttműködni, ennek keretében a KIFÜ
a) a működtetés kapcsán a napi, technikai szintet meghaladó problémákról tájékoztatást ad, valamint szükség esetén azokat döntésre felterjeszti az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkárának;
b) a fejlesztési és pénzügyi döntést igénylő ügyeket felterjeszti az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkárának…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2016. (VII. 5.) NFM utasítása a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetéséről; Hivatalos Értesítő; 2016. évi 28. szám; 2016. július 5.; 3265-3266. oldalak (pdf)