Találat: Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER)

A Kormány 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozata a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről

„A Kormány egyetért azzal, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál (a továbbiakban: Portál) a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: KIBER) továbbfejlesztésével jöjjön létre, és ennek megvalósítása érdekében 1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a KIBER működtetését, üzemeltetését és adatállományát a miniszterelnök kabinetfőnöke és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával adja át a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Digitális Kormányzati Ügynökség); Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke, nemzeti vagyon kezeléséért...

Részletek

A Kormány 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

„...1. § E rendelet alkalmazásában: 1. informatikai fejlesztési terv: a költségvetési tervezés folyamatában az adott évben rendelkezésre álló, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú infokommunikációs fejlesztési-beszerzési tervadat; 2. KIBER-rendszer: az informatikáért felelős miniszter által működtetett, az 1. pontban meghatározott fejlesztési tervek bejelentésére szolgáló, egyedi intézményi azonosítást lehetővé tévő, elektronikus felülettel rendelkező Központi Informatikai Beszerzési Rendszer; 3. Kormányzati Adatközpont: a Kormány által biztosított, felhő alapú szolgáltatást is nyújtó informatikai szolgáltató központ; 4. Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz: olyan fizikai és logikai réteg, amely adatforgalmat biztosít...

Részletek

A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2016. (VII. 5.) NFM utasítása a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetéséről

„Az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pontja alapján – gyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint szabályozom: 1. Az utasítás hatálya 1. § Az utasítás hatálya az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja alapján a Központi Informatikai...

Részletek

Kormányhatározat az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról

„A Kormány egyetért az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra teljes körű nyilvántartásának szükségességével – ide nem értve a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a Terrorelhárítási Központot, a törvényben meghatározott zárt célú elektronikus információs rendszert (a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendészeti, diplomáciai információs feladatok ellátását biztosító, rendeltetése szerint elkülönült elektronikus információs rendszer), valamint a minősített adatokat tartalmazó beszerzéseket és infokommunikációs infrastruktúrát –, és 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy működtesse és – szükség esetén – fejlessze tovább a Központi Informatikai Beszerzési Rendszert (a továbbiakban: KIBER),...

Részletek