Skip to main content
közigazgatási informatika

Az Állami Számvevőszék hiányosságokat tárt fel a KINCSINFO ellenőrzése során

Szerző: 2016. július 7.július 9th, 2016No Comments

„Az Állami Számvevőszék befejezte a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (KINCSINFO Nkft.) 2012. április 12. és 2014. december 31. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a Magyar Államkincstár tulajdonosi gyakorlásánál, a KINCSINFO Nkft.-nél a vagyonnal való gazdálkodás feltételeinek kialakításánál, a projektköltségek elkülönítésénél, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségénél. Az ÁSZ megállapította, hogy az éves beszámolók leltárral való alátámasztottsága nem volt biztosított, ezért a mérleg valódiság elve nem érvényesült.

Az Állami Számvevőszék úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőriz, ennek keretében került sor a KINCSINFO Nkft. ellenőrzésére is. A társaság a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé tartozott, adósságot keletkeztető ügylete nem volt. A társaságot a Magyar Állam nevében a Magyar Államkincstár (Kincstár) alapította nem jövedelemszerzésre irányuló nonprofit korlátolt felelősségű társaságként. A KINCSINFO Nkft. a Kincstár informatikai infrastruktúrájának üzemeltetésében, a meglévő rendszerek és új rendszerek fejlesztésében működött közre jogszabályi kijelölés alapján. A KINCSINFO Nkft. állami vagyont nem kezelt, saját vagyona 2014-ben 1 milliárd 82,2 millió Ft volt, amiben meghatározó részt képviseltek a készletek között befejezetlen termelésként nyilvántartott EU-s és hazai költségvetési forrásból finanszírozott 702,6 millió Ft összegű szoftver fejlesztési projektek.

A Kincstár a KINCSINFO Nkft. felelős gazdálkodásához szükséges követelményeket kialakította, meghatározta a tulajdonos számára fenntartott jogokat. A Kincstár tulajdonosi joggyakorlása a törzstőke emeléshez és a rezsiköltségek számlázásához kapcsolódóan nem felelt meg az előírásoknak. A Kincstár a KINCSINFO Nkft. 2014. évi törzstőke emeléséről szóló döntése előtt nem kérte meg az MNV Zrt. előzetes hozzájárulását, valamint a KINCSINFO-val kötött együttműködési megállapodásban foglaltak ellenére a 2012. évre vonatkozó rezsiköltségeket 2013-ban, utólagosan számlázta ki.

A KINCSINFO Nkft. a vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozását hiányosan alakította ki. Nem rendelkeztek 2012-2014 között számlarenddel és 2014. március 30-ig nem készítették el az önköltségszámítás rendjének szabályzatát. A bevételek és ráfordítások könyvviteli elszámolása – a 2012. évet kivéve – a számviteli törvény által meghatározott főkönyvi számlákra történt, azonban a projektköltségek belső szabályzatban előírt elkülönített elszámolási kötelezettségének 2014 májusáig nem tettek eleget. A KINCSINFO Nkft. vagyongazdálkodása és a vagyonváltozást eredményező döntések során a 2013. évi eszközbeszerzéshez kapcsolódóan két szerződéskötésnél nem tartotta be a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az éves beszámolók mérlegtételeinek leltárral való alátámasztottsága 2012-2014 között nem volt biztosított, ezért a mérleg valódiságának elve nem érvényesült. A leltározást 2012-ben nem folytatták le. 2013-ban és 2014-ben lefolytatták, azonban nem volt biztosított az analitikus nyilvántartás és a leltár egyezősége a leltár időpontja és a mérlegforduló nap között történő változások dokumentáltságának hiánya miatt. Az éves beszámolók keretében készített mérlegtételekhez kapcsolódóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetését dokumentált formában nem készítették el. Az éves beszámoló készítési és letétbe helyezési kötelezettségnek 2012-2014 között eleget tettek, azonban a kiegészítő mellékletek egyik évben sem feleltek meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak.

Az ÁSZ a KINCSINFO Nkft. ügyvezetőjének, valamint a Kincstár elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.”

Forrás:
Befejeződött a KINCSINFO ellenőrzése; Teski Norbert; Állami Számvevőszék; 2016. július 7.