Skip to main content

Találat: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

Dr. Horváth Ildikó államtitkár (EMMI): nem megengedhető, hogy egészségügyi intézmények vezetői ne tartsák be a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásokat

„A Kormány 37 milliárd forinttal megemeli az Egészségügyi Alap kasszáját – ezt jelentette be Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az Állami Számvevőszék „Fókuszban az egészségügyi szakrendelők” című jó gyakorlatok konferenciáján. Az EMMI államtitkára hangsúlyozta: nem megengedhető, hogy egészségügyi intézmények vezetői ne tartsák be a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásokat. Az előadás bevezetőjében az államtitkár elmondta, hogy az emberi erőforrások minisztere jogkörében eljárva előre megtervezett ütemterv szerint végzi az egészségügyi intézmények fenntartásába tartozó intézmények szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeinek ellenőrzését, továbbá számon kéri...

Részletek

Az Állami Számvevőszék hiányosságokat tárt fel a KINCSINFO ellenőrzése során

„Az Állami Számvevőszék befejezte a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (KINCSINFO Nkft.) 2012. április 12. és 2014. december 31. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a Magyar Államkincstár tulajdonosi gyakorlásánál, a KINCSINFO Nkft.-nél a vagyonnal való gazdálkodás feltételeinek kialakításánál, a projektköltségek elkülönítésénél, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségénél. Az ÁSZ megállapította, hogy az éves beszámolók leltárral való alátámasztottsága nem volt biztosított, ezért a mérleg valódiság elve nem érvényesült. Az Állami Számvevőszék úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket...

Részletek

Elindult a felkészülés a KIFÜ ellenőrzésére

„A számvevők megkezdték a felkészülést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség gazdálkodásának és feladatellátásának ellenőrzésére. Az Állami Számvevőszék 2014. I. félévi ellenőrzési tervében szerepel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 2009-2013. közötti időszakban folytatott gazdálkodásának és feladatellátásának ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzésünk célja annak megítélése, hogy 2010-ig a Pénzügyminisztérium, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) háttérintézményeként működő KIFÜ feladatellátása és gazdálkodása a jogszabályokban és a szervezet belső irányítási eszközeiben foglaltaknak megfelelően, szabályszerűen történt-e. Ellenőrzésünk kiterjed a KIFÜ projektgazdai és projektmenedzsmenti tevékenységének eredményeit használó szervezetekre, valamint...

Részletek

Kormányhatározat az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzéséről

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy az Állami Számvevőszék sarkalatos törvényben meghatározott ellenőrzési feladat-és hatáskörével összehangolva a Magyar Államkincstár 2015. január 1-jétől törvényben meghatározott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végezzen a helyi önkormányzatok körében...” Forrás: A Kormány 1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozata a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2013. évi 206. szám, 2013. december 11.; 84356. oldal (pdf)

Részletek