Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: külföldönművelődéstársadalomtudomány

Az Európai Bizottság új rendeletjavaslata társadalomstatisztikai felmérésekből származó adatok gyűjtésének és felhasználásának integrált módjáról

Szerző: 2016. szeptember 2.szeptember 4th, 2016No Comments

„A mai napon az Európai Bizottság a társadalomstatisztikai felmérésekből származó adatok gyűjtésének és felhasználásának új, integrált módjáról szóló rendeletjavaslatot fogadott el annak érdekében, hogy megfelelőbb támogatást kapjon a szakpolitikai döntéshozatal, közelebbről pedig a szociálpolitika.

Ha a szociális mutatók megbízhatóbb tudományos bizonyítékokon alapulnak, javul a társadalmi fejlemények elemzése, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy a szociális Európa AAA minősítést kapjon.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és a mobilitásért, továbbá az európai statisztikákért (Eurostat) felelős biztos szavai szerint: „A mai napon fontos lépést teszünk a szociális statisztika korszerűsítése irányába. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nem számokról, hanem emberekről van szó. A jó szakpolitika a jó adatoknál kezdődik. A szociális területen a legpontosabb adatokra van szükségünk. Létfontosságú, hogy naprakészebb és gyorsabban hozzáférhető adatok álljanak a rendelkezésünkre annak érdekében, hogy a napjaink Európájában kidolgozott szociálpolitikák megfeleljenek a polgárok valós igényeinek. A mai javaslat is arra példa, hogy a szociális dimenzió központi helyet foglal el az Európai Bizottság menetrendjében.”

A javasolt keretrendelet számos területen csökkenti az adattovábbítási határidőket, aminek eredményeként gyorsabban közzé lehet majd tenni az adatokat. Az EU-ban jelenleg végzett hét meglévő háztartási felmérés egyesítésével, valamint a két vagy több felmérésben közös változók összehangolásával az uniós társadalomstatisztikák összehasonlíthatóságát és koherenciáját is növelni fogja. Ez továbbá a társadalmi jelenségek új vizsgálati módszereken alapuló, közös elemzését is meg fogja könnyíteni. Végül pedig annak köszönhetően, hogy a nemzeti statisztikai hatóságok innovatív megközelítéseket és módszereket fognak alkalmazni, és a különféle forrásokból származó adatokat ötvözni fogják, mélyebb és szélesebb körű adatok állnak majd rendelkezésünkre.

Háttér-információk
Ez a kezdeményezés egy, a tagállamokkal szoros együttműködésben végrehajtott, a társadalomstatisztikák korszerűsítését célzó nagyobb program része. A statisztika e területén fokozottan felmerülő olyan kihívásokkal foglalkozik, mint például a módszertan és az informatika használatának gyors megújulása, az új adatforrások hozzáférhetővé válása, az adatfelhasználók újonnan felmerülő igényei és elvárásai, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokra nehezedő folyamatos nyomás. A szociális jogok leendő európai pillérét is támogatni fogja, amelynek érdekében az olyan témákban, mint az egyenlőtlenségek, a készségek, a foglalkoztatáshoz való egyetemes hozzáférés és a szociális védelmi kiadások, szilárd tényekre kell támaszkodni: ezeket a kérdéseket mind megbízható és időszerű statisztikákkal kell bemutatni. Ez a kezdeményezés is része a „Célravezető és hatásos szabályozás” elnevezésű programnak (REFIT), és célja a mintavétel alapján készülő európai társadalomstatisztikák ésszerűsítése, az adatgyűjtési folyamat hatékonyabbá és az elkészült statisztikák relevánsabbá tétele.

A statisztika egyéb területein, például az üzleti és a mezőgazdasági statisztikák területén is folyamatban van hasonló kezdeményezések kidolgozása.

Ez a keretrendelet hét háztartási felmérésre irányul: a munkaerő-felmérésre (LFS), a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai statisztikákra (EU-SILC), a felnőttoktatási felmérésre (AES), az európai egészségfelmérésre (EHIS), az információs és kommunikációs technológiák (IKT) háztartásokban történő használatára irányuló felmérésre (IKT-HH), a háztartási költségvetési felmérésre (HBS), valamint a harmonizált európai időmérleg-felmérésre (HETUS).

Azt is meg kell jegyezni, hogy a kezdeményezés csökkenteni fogja a mintavételes felméréseket végző tagállamok költségeit, valamint a felmérésekben részt vevő uniós polgárok terheit.

A Bizottság célja, hogy 2019-től kezdve fokozatosan sor kerüljön a keretrendelet végrehajtására.
A javaslat széles körű konzultációk eredménye, amelyekben részt vett valamennyi érdekelt fél: az adatelőállítók, az adatszolgáltatók és az adatfelhasználók egyaránt. A konzultáció eredményeit egy hatásvizsgálat foglalja össze, amely nyilvánosan elérhető itt.

Az európai statisztikai rendszer (ESR) állítja elő azokat a statisztikai adatokat, amelyek alapján a tagállamok teljesítményének az európai szemeszter keretében végzett értékelése, az Európa 2020 stratégia fő célkitűzéseinek nyomon követése, a foglalkoztatásra és szociális fejlesztésre irányuló számos bizottsági értékelési keret alkalmazása és az Európa 2020 stratégia utáni, Európára vonatkozó majdani stratégiai jövőkép kialakítása történik. Emellett az Unió politikai prioritásai jó elemző és nyomonkövetési eszközöket igényelnek a foglalkoztatás, a növekedés és beruházás, a digitális egységes piac, a mélyebb és méltányosabb európai monetáris unió (EMU), a migráció, a belső piac, az energiaunió és az éghajlat-politika területén.

Az évek során az ESR olyan korszerű eszköztárat teremtett, amelynek segítségével uniós és tagállami szinten egyaránt jobb szakpolitikai döntéseket eredményező, jobb minőségű, és összehasonlítható statisztikák készíthetők. Mindazonáltal az ESR-nek egyre inkább szembe kell néznie az elemzési, kutatási és szakpolitikai döntéshozatali célú statisztikai információk iránti növekvő igénnyel. Emellett a statisztikai adatoknak továbbra is meg kell felelniük a hivatalos statisztikákkal szemben támasztott magas minőségi standardoknak, így az időszerűség követelményének is.

A társadalomstatisztikák a területek széles körét (demográfia, foglalkoztatás, jövedelem és fogyasztás, jóllét és életminőség, oktatás, egészség stb.) ölelik fel; gyűjtésük különböző forrásokból történik (egyéni szinten mintákból gyűjtött, személyekre és háztartásokra vonatkozó adatok, népszámlálások, összesített adminisztratív adatok és vállalkozásoktól származó adatok). A társadalomstatisztikák korszerűsítésére irányuló program keretében mindezen szempontokat következetes elemzésnek vetik alá. A javasolt keretrendelet a társadalomstatisztikák korszerűsítése irányába tett fontos lépés, különösen a társadalomstatisztikai felmérésekből származó adatok tekintetében.

Hasznos linkek:
Lásd még: MEMO/16/2868
Communication on the Commission’s proposal
Az Eurostatról az alábbi honlapon érhetők el további információk: http://ec.europa.eu/eurostat/
Kövesse az EUROSTAT bejegyzéseit a Twitteren: https://twitter.com/EU_Eurostat
Marianne Thyssen biztos honlapja: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére!”

Forrás:
Jobb társadalomstatisztika a szociális Európa érdekében; Európai Bizottság; IP/16/2867; 2016. augusztus 24.