energiagazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartechnika

Regionális partnertalálkozó Budapesten az e-mobilitás témakörében

Szerző: 2017. április 2.No Comments

„2017. március 28-án a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal és a Budapesti Közlekedési Központ közös szervezésében szakmai találkozót tartottak e-mobilitás témakörben. Az eseményen fővárosi kerületek, közszolgáltatók és intézmények, állami és akadémiai szereplők, szakmai és civil szervezetek, valamint mobilitási szolgáltatók képviselői vettek részt. A találkozó az Európai Unió és a magyar állam által támogatott SMART-MR projekt keretében valósult meg.

A partnertalálkozó résztvevőit Nyul Zoltán, a BKK stratégia- és innovációs igazgatója köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta a szervezetek közötti együttműködés fontosságát is. Az eseményen bemutatták a SMART-MR projektet, majd ismertették a TRENECON Kft. Budapest integrált e-mobilitási koncepcióját, amely a Balázs Mór-terv irányelveihez illeszkedve összegzi a főváros legfontosabb e-mobilitással kapcsolatos stratégiai irányelveit. Ezután Dr. Csiszár Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense tartott előadást az e-töltő hálózat üzemeltetési kihívásairól, valamint a legújabb kutatási témákról és eredményekről. A rendezvény levezető elnöke Perjés Tamás, a TRENECON műszaki igazgatója volt.

A találkozó második felében a résztvevők 8-10 fős csoportokban megvitatták az alábbi témákat, az e-mobilitással kapcsolatos kérdéseket és problémákat, valamint megfogalmazták a kihívásokat.

  • Mobilitás, e-mobilitás és a városi közlekedéspolitika kérdései.
  • Szabályozási, intézményi és pénzügyi kérdések.
  • Technikai megvalósítás, elektromosjármű-töltők telepítése és áramellátása.
  • Az e-mobilitás összefüggése a Smart City és a Mobility as a Service koncepciójával.
  • Az elektromos autók és az önvezető járművek elterjedése, a feleslegessé vált dízel- és gázüzemű autók kivezetése.

A SMART-MR projekt általános célja a helyi és a regionális önkormányzatok támogatása, közlekedéspolitikájuk fejlesztése, a rugalmas és az alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés megvalósítása, hogy megtehessék a mobilitás eléréséhez szükséges fenntartható intézkedéseiket. Hogy ezt a problémát megoldják, nyolc nagyváros (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Ljubljana, Róma, Porto és Barcelona) régiójának tíz projektpartnere többéves munkájuk tapasztalatát osztotta meg egymással a közlekedés- és mobilitástervezés kérdéseiről hét egymással tematikusan összefüggő szakmai műhelyben. A partnerek az összes találkozót értékelik, összegyűjtik a jó gyakorlatokat, és szakmai látogatásokat is szerveznek. A megbeszéléseken bemutatták és megvitatták a gyakorlati tapasztalatokat, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaztak meg.

A SMART-MR a projekt eredményei – pl. a nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések, a kiválasztott jó gyakorlatok, a szakpolitikai ajánlások –, valamint a regionális partnertalálkozók hozzájárulnak az Európa 2020 célkitűzéseinek eléréséhez, a kohéziós politika megvalósulásához, és az Interreg Europe programhoz. Mindezt úgy, hogy az irányító, illetve a helyi és regionális hatóságokat támogatja az új közlekedési és mobilitási stratégiák megalkotásában.

A projektben részt vevő nagyvárosi régiók akcióterveket készítenek elő és hajtanak végre annak érdekében, hogy fejlesszék a közlekedéspolitikát, valamint a szakpolitikai eszközök megvalósítását az alábbi témákban:

  • integrált közlekedési vagy fenntartható városi mobilitási tervek elkészítése;
  • alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés megvalósítása intermodális csomópontok és állomás melletti várostérségek létrehozásával;
  • az érintettek bevonása a projekttevékenységekbe, az akciótervek kialakításába és megvalósításába.

A BKK a projekt során olyan innovatív társadalmi és intézményrendszeri egyeztetési módszertant és eszközöket dolgoz ki és tesztel, amelyek segítik az IKOP által finanszírozott projektek tervezését, megvalósítását és átadás utáni nyomon követését.

Forrás:
SMART-MR regionális partnertalálkozó az e-mobilitás témakörében; Budapesti Közlekedési Központ; 2017. március 28.
Lásd még: SMART-MR Interreg Europe