jogközigazgatási informatika

Indul az „Integrált jogalkotási rendszer” című projekt

Szerző: 2017. május 26.2 hozzászólás

„Az EU társfinanszírozásban megvalósuló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – 2016-00029 Az adminisztratív terhek csökkentése – Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) elnevezésű Projekt keretében olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek célja az adminisztratív terhek csökkentése az úgynevezett belső (közigazgatáson belüli, hivatalok / állami szervek közötti) folyamatok elektronikus támogatása által. Cél a back office szervezetek ügyfelek által közvetetten érzékelhető, a közigazgatási hivatali eljárásokra közvetett hatást gyakorló háttérműveletek (és kapcsolódó folyamatok) e-megoldásainak fejlesztése.
A Magyar Állam célja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 2014-2020 keretében folytatni a közigazgatás szervezetrendszerének átalakítását, az adminisztratív terhek, illetve a bürokrácia csökkentését, megerősíteni a közigazgatás személyi állományát és az elektronikus közigazgatás kiépítését elősegítő környezetet.

Az IJR kialakításával a jogalkotási és kodifikációs eljárásokban részt vevő államigazgatási szervek, kormányzati szereplők folyamatai fejlődnek legnagyobb arányban, illetve a szolgáltatási szintek emelkednek. A projekt az input és output rendszerek újragondolásával, továbbfejlesztésével és átalakításával, új rendszerelemek létrehozásával, továbbá rendszerintegrációval járul hozzá a Digitális Állam realizálásához, az e-közigazgatástól elvárt interoperabilitáshoz. A hatékonyabban, szakértői támogató metódusokkal, folyamatvezérelten készülő és jobb minőségű jogszabályok, joganyagok pedig számos közigazgatási folyamatra lesznek közvetetten kedvező hatással.

Az IJR létrehozásának a KÖFOP szempontjából meghatározott fő célja, hogy a közigazgatás szolgáltató képességének növelését támogassa, amelynek keretében a projekt célcsoportját jelentő állampolgárok és vállalkozások számára személyre szabott (az állampolgár és a vállalkozás élethelyzetéhez igazodó), a jogszabály-előkészítési folyamatokra alapozott szolgáltatásokat nyújtson.

Az IJR projekt konzorciumi formában valósul meg. Konzorciumvezető az Igazságügyi Minisztérium.

Konzorciumi tagok: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., Országgyűlés Hivatala, Miniszterelnökség, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Támogatás összege: 3 897 000 000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.21.”

Forrás:
Sajtóközlemény Az integrált jogalkotási rendszer című projekt indulásáról; Igazságügyi Minisztérium; 2017. május 24.
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – Az adminisztratív terhek csökkentése; Széchenyi 2020