közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

Újabb, a közigazgatás fejlesztésre irányuló szakmai munkában vesz részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Szerző: 2017. június 29.No Comments

„Versenyképes közszolgálat, antikorrupció- többek között ezeket a célokat is szolgálják azok a KÖFOP-programok, amelyekben konzorciumi partnerként vesz részt az NKE. Mint ismert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem projektgazdaként két, közel 30 milliárd forintnyi közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési program megvalósítására pályázott sikeresen, de a Belügyminisztériummal, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel együttműködésben két másik fejlesztési programban is aktív szerepet vállal.

A 6,5 milliárd Forint keretösszegű KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” megnevezésű program vezetője a Belügyminisztérium. A sikeres megvalósításért azonban az NKE is felel, hiszen a projekt keretösszegéből 872 millió forint sikeres hasznosulását koordinálja. A projekt stratégiai célja szerint a magyar közigazgatásban és rendvédelemben – az emberi erőforrás gazdálkodás terén – a személyi állomány tudás- és képességfejlesztésének fenntartására irányul. A 2020 végéig tartó program keretében sor kerül a közszolgálatban működő emberi erőforrás gazdálkodás hatékonyságát és szakszerűségét támogató, a közigazgatás egészét átfogó információs rendszer kidolgozására és bevezetésére. Olyan HR-funkciók és információs rendszerek fejlesztése valósul meg, amelyek egyfelől lehetőséget adnak megfelelő stratégiai szintű döntések meghozatalára, másfelől az egyén fejlesztésére, életpálya céljainak meghatározására is alkalmasak. A szakmai munka kiterjed a közszolgálati karriert segítő intézmények kidolgozására és bevezetésére is. A közszolgálat személyi utánpótlásának tervszerű biztosítása és az állomány megtartása mind kiemelt célja a programnak. Az NKE mint konzorciumi tag számos feladatot vállalt. Többek között az egyetem szakmai stábja készíti a pályaorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének felmérését és a helyzetértékelő jelentést. Az NKE-ra jutó forrásból valósul meg egy olyan mentori rendszer módszertanának kidolgozása, amely kitér annak működésére, módszereire, technikáira valamint eszközeire. A mentori programot pilot szervezeteknél tesztelik majd, az eredményekről pedig értékelő jelentés készül. Ezeknek a feladatoknak az ellátására kijelölt 300 fő felkészítéséért is az egyetem felel. Egyetemi szakemberek közreműködésével zajlik az általános gimnáziumi közszolgálati fakultációs tananyag (módszertan, tankönyv, jegyzet) kidolgozása is. Az NKE projektmunkája közszolgálati tehetséggondozási rendszer, valamint a közigazgatásban vezetői munkakört betöltők kiválasztási, fejlesztési és utánpótlási rendszerének kidolgozását is magába foglalja. A közszolgálati HR- klub működésének kialakítása szintén az egyetemhez rendelt feladat, csakúgy, mint az un. Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges munkaköri kataszter modul, személyügyi modul, és szervezeti modul adattartalmainak, adattábláinak, gyorsjelentéseinek, továbbá a rendszerrel szemben támasztott elméleti elvárásoknak, igényeknek a meghatározása.

A közszolgálat személyzeti utánpótlására ható projekten kívül az NKE egy, a „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében” nevet viselő programban is közreműködik. A KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú projektet a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezeti, konzorciumi partnerei – az egyetemen kívül – a Belügyminisztérium és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. A projekt támogatási keretösszege: 5 milliárd Forint, melyből a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre eső költségkeret 374.244.400 Forint. A projekt stratégiai céljaként a korrupció visszaszorítása, amelyet komplex módon kíván elérni. A projekt a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) eszközei mellett az eszközbeszerzés, a kapacitásfejlesztés és a módszertani súlypontváltás lehetőségeit is alkalmazza. A projekt megvalósítása során az NKE felel a hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzések keretében lebonyolítandó új és meglévő továbbképzési programok fejlesztéséért és lebonyolításáért, valamint számos kutatást végez az integritásszemlélet erősítése és antikorrupciós témában.

Az egyetem öt közszolgálati továbbképzési program fejlesztését vállalta, három hivatásetika, integritás képzési módszertan kidolgozását, 3000 közszolgálati tisztviselő bevonását a hivatásetika, integritás és antikorrupciós képzésekbe, 200 fő bevonását közszolgálati tisztviselők integritás tanácsadók, szakirányú továbbképzésébe, 150 fő bevonását szakirányú képesítéssel rendelkező integritás tanácsadók továbbképzésébe. A munka keretében hét összefoglaló antikorrupciós tanulmány készül. A születendő írások többek között kiterjednek az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségtől kezdve a fegyelmi eljárás tapasztalatain át, az államigazgatási munkakörök korrupciós kockázatának elsődleges és másodlagos elemzésére, de arra is, hogy az etikai kódex(ek) hogyan érvényesülnek a kormánytisztviselők, rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és a köztisztviselők körében. A projektek szakmai vezetője Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes. A szakmai vezető munkáját mindkét program esetében projekt szakmai vezető helyettes segíti. A Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében című projekt esetében Dr. Mohai Katalin, A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása program esetében pedig dr. Csóka Gabriella helyettesíti a szakmai vezetőt.”

Forrás:
Újabb, közigazgatás fejlesztésre irányuló szakmai munkában vesz részt az egyetem; Benedek Mariann; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2017. június 28.