hírközlésinformatikatávközléstechnika

InnoRail 2017 – konferencia az európai vasúthálózat digitalizálásért

Szerző: 2017. október 9.No Comments

„Négy éve, 2013-ban rendezték meg először, két évvel később a második rendezvényre már 29 országból jött el közel félezer résztvevő, és már az előadók 60 százaléka is külföldi szakember volt. Az InnoRail néhány év alatt a régió egyik legrangosabb vasúti szakmai rendezvényévé vált. Most tovább erősödik a konferencia tematikája, mivel becsatlakozik a Com-Forth Kft. szintén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő szakági konferenciája, a Rolling-NET Congress. A konferenciára október 10-12-én kerül sor a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban.

A cél az egységes vasúti térség
Az Unió egyik legfőbb prioritása továbbra is egy biztonságos, modern és integrált vasúti hálózat kiépítése, amely képes a vasúti közlekedés versenyképesebbé tételére. Az ún. 4. Vasúti Csomag az, amellyel az EU az egységes európai vasúti térség kialakítása előtt álló utolsó akadályokat is fel kívánja számolni.

Az idei konferencián nagy hangsúlyt kap a gördülő állományhoz, azaz a szállítást lebonyolító eszközökhöz kapcsolódó informatikai, távközlési, biztonságtechnikai és automatizálási rendszerek és fejlesztések. A második és harmadik napon zajló Vasúti Informatika szekcióval ugyanis egy önálló rendezvény, Rolling-NET Congress is beköltözik az InnoRailre. Az idei téma azt járja körül, hogy az IoT (Internet of Things) hogyan hódítja meg a vasút különböző területeit.

Minden másnál látványosabban mutatja a digitalizáció hatását, hogy milyen hangsúlyt kap egy vasúti szakkonferenciát az infokommunikáció. A Rolling-NET által vitt szekció lényegében a klasszikus IT-területek vasúti körülményekre igazított változatait vonultatja fel. Az IoT, digitalizáció panelben például lesz szó adatelemzésre épülő, adatvezérlet közlekedési alkalmazásokról, IoT megoldások bevezetési lehetőségeiről, az ún. okosközlekedés szerepéről a kötött pályás közlekedésben.

IoT-tól az innovatív digitális megoldásokig
A Rolling-Net legterjedelmesebb panelje, a Biztosítóberendezések, ERTMS is jobbára infokommunikációs témákat ölel fel. Az ERTMS (European Rail Traffic Management System), azaz az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer három alappillére – a közlekedésirányítás, a közlekedésbiztonság és a kommunikáció – ugyanis ma már egyértelműen IT-kérdés is. A panel kilenc előadásának zöme közlekedésbiztonsági kérdésekkel foglalkozik, de terítékre kerül a GSM-R is. A hallgatóság megtudhatja többek között, hogy milyen szerepe van a vasúti közlekedésbiztonságban a műholdas helymeghatározásnak, illetve az EGNOS-nak (European Geostationary Navigation Overlay Service). Lesz előadás a standard ipari megoldások a vasúti közlekedésben való hasznosításáról is.

A digitalizáció megnövekedett szerepének biztos jele, hogy a konferencián a kiberbiztonság is önálló panelt kapott. Ebben lesz szó a digitális átalakulás okozta biztonsági kihívásokról, az ipari kiberbiztonsági alapelvek vasúti hasznosíthatóságáról, de olyan részletkérdésekről is, mint az eszközszintű kiberbiztonság megvalósítása.

A konferencia nyelve hivatalos nyelve a magyar, az angol és az orosz…”

Forrás:
Ezen a konferencián digitalizálják a vasutat; Bitport.hu; 2017. október 5.
InnoRail 2017 Budapest; a konferencia webhelye (program, regisztráció)