közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1743/2017. (X. 17.) Korm. határozata a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről

Szerző: 2017. október 23.No Comments

„A Kormány a Szerencsejáték Felügyelet központi hivatal jogállású központi költségvetési szerv önálló informatikai működésének biztosítása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a Szerencsejáték Felügyelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-től vegye igénybe;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működésének biztosítása érdekében gondoskodjon 2018. évben egyszeri jelleggel 82 916 630 forint üzemeltetési célú és 27 826 731 forint fejlesztési célú, valamint 2019. évben beépülő jelleggel 65 579 772 forint üzemeltetési célú forrás rendelkezésre állásáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 17. Szerencsejáték Felügyelet cím javára;

4. a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről szóló 1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltaktól eltérően felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó feladatok zavartalan működésének támogatása, az  önálló informatikai működés előkészítése és kidolgozása céljából gondoskodjon a működéssel összefüggő egyszeri dologi, valamint informatikai jellegű többletköltségek, továbbá üzemeltetési költségek fedezetére 2017. évben 204 720 851 forint, 2018. évben 95 279 149 forint, összesen 300 000 000 forint forrás biztosításáról a XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 17. Szerencsejáték Felügyelet cím javára elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;

6. egyetért azzal, hogy a  Szerencsejáték Felügyelet működéséhez szükséges munkakörnyezetet – ide nem értve az  informatikai és telekommunikációs eszközöket –, illetve az  intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezését egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság biztosítsa;

8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a 6. pont szerinti ellátási szolgáltatások Szerencsejáték Felügyelet részére történő biztosítása érdekében gondoskodjon 2017. évben egyszeri jelleggel 60 250 912 forint, 2018. évben beépülő jelleggel 206 828 816 forint üzemeltetési célú forrás rendelkezésre állásáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 17. Szerencsejáték Felügyelet cím javára…”

Forrás:
A Kormány 1743/2017. (X. 17.) Korm. határozata a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny 2017. évi 168. szám 2017. október 17. 28344-28345. oldalak (pdf)
Nemzeti Jogszabálytár