energiagazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről

Szerző: 2017. december 10.No Comments

„A Kormány a  Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 5. pontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a  Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város elektromos közösségi közlekedése fejlesztésének támogatásával (a  továbbiakban: fejlesztési program), és azzal, hogy összesen legfeljebb 9  459  000  000  forint kerüljön biztosításra Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi ütemezéssel:
a) a 2018. évben szükséges 2 838 000 000 forint,
b) a 2019. évben szükséges 6 621 000 000 forint;

2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás nyújtásának biztosítása érdekében a  teljes fejlesztési programra nyújtson be előterjesztést a  Modern Városok Program Bizottság részére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről; Magyar Közlöny 2017. évi 206. szám 2017. december 8.