Találat: fizetési kötelezettségek

A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

„A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a bürokráciacsökkentés érdekében gondoskodjon arról, hogy a közigazgatási hatóságok által meghozott döntésekben szereplő, a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek nyilvántartása országosan egységesen történjen, e fizetések egyetlen számlára legyenek teljesíthetők, és e számla tekintetében – a végrehajtás elrendelésétől függően – kizárólag az állami adó- és vámhatóság ellenőrizze a befizetések megtörténtét. Felelős: nemzetgazdasági miniszter, igazságügyi miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter Határidő: 2019. január 1...” Forrás: A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata a központi költségvetést megillető kötelezettségek...

Részletek