gazdaságjogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2018. április 22.No Comments

„1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott fizetésképtelenségi nyilvántartások

1. § E rendelet alkalmazásában

a) fizetésképtelenségi nyilvántartás: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen Magyarországon indított csődeljárással, felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggésben a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatokra Magyarországon felállított állami nyilvántartás,

b) elektronikus adatfeldolgozás: a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 1. § 2. pontjában felsorolt tevékenységek.

2. § (1) A Kormány a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot (a továbbiakban: fizetésképtelenségi nyilvántartó) jelöli ki

a) a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására, működtetésére, valamint az elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá

b) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke szerinti, a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló informatikai rendszerrel történő kapcsolattartás kiépítésével összefüggő informatikai fejlesztési feladatokra és a kapcsolattartás működtetésével összefüggő feladatok ellátására.

(2) A fizetésképtelenségi nyilvántartó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági feladatait, valamint

c) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke alapján 2019. június 26-áig felállításra kerülő, összekapcsolt tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartásokra vonatkozóan azokat a feladatokat, amelyek az információcserével, a tagállami informatikai rendszerek elektronikus kommunikációjával, valamint ezekkel kapcsolatban a magyarországi műszaki feltételek biztosításával függenek össze.

(3) A 2015/848 EU rendelet 79. cikkében meghatározott adatkezelői feladatokat a fizetésképtelenségi nyilvántartó látja el.”

Forrás:
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2018. évi 55. szám; 2018. április 20.; 3069-3071. oldalak (PDF)