Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Szerző: 2018. szeptember 3.No Comments

„…1. § Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

2. § (1) A Szabályzat hatálya az elektronikus aláírással és elektronikus bélyegzővel történő hitelesítésre jogszabály vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzata által felhatalmazott személyekre terjed ki.

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya alá az alábbi tevékenységek tartoznak:

a) a kiadmányozásra vagy aláírásra jogosultak által a Minisztérium hatáskörébe tartozó eljárások során az elektronikus formában létrehozott, elektronikus aláírással és időbélyeggel vagy elektronikus bélyegzővel és időbélyeggel ellátott dokumentumok készítése;
b) a Minisztérium által elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott küldemények hivatali kapun keresztül vagy egyéb elektronikus úton történő megküldése;
c) az elektronikus aláírásnak és elektronikus bélyegzőnek a Minisztérium által tárolt és elektronikus aláírással ellátott dokumentumok hosszú távú megőrzési kötelezettsége miatt szükséges archiválása…”

Forrás:
18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról; Nemzeti Jogszabálytár
Az emberi erőforrások minisztere 18/2018. (VIII. 23.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrások Minisztériumának elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 46. szám; 2018. augusztus 23.; 3738-3744. oldalak (PDF)