Skip to main content
közigazgatási informatikapolitikai informatikaszakirodalom

Új Idők Új Hadviselése – Kognitív biztonság az információs és a kiberhadviselés korában

Szerző: 2018. szeptember 16.No Comments

„A 21. század posztmodern, globalizált és a számítógépes rendszerek uralta korában radikálisan megváltoztak az információszerzés, a kommunikáció, a társas interakció s így a hadviselés viszonyrendszerei is. A politikai és a gazdasági érdekérvényesítés súlypontja áttevődik a kibertérbe, az elektronikus online média hadszíntérré változik, és az információ fegyverré alakul. Állami és nem állami szereplők használják a propagandisztikus online médiabefolyásolás puha erőkifejtő eszközeit, amelyek ellen nagyon nehéz hatékonyan védekezni.
A stratégia és a módszer tulajdonképpen évtizedek óta ismert, csupán a kibertechnológiai megoldások és forradalmi változások teszik újszerűvé az információs műveleteket, illetve a hibrid hadviselés megnyilvánulási formáit. Az emberek és a társadalmak kognitív sérülékenysége a puha erőhatások és a hibrid befolyásoló hadműveletek célpontjában új stratégiai elemző megközelítést és alternatív hadviselési, szociálpszichológiai megoldásokat tesz szükségessé.”

Forrás:
Új Idők Új Hadviselése – Kognitív biztonság az információs és a kiberhadviselés korában; Csutak Zsolt; Honvédségi Szemle; ISSN 2060-1506; 146 (5), 2018, 33-48. oldalak (PDF)