közigazgatás: magyarszakirodalom

Jó Állam Jelentés 2018

Szerző: 2018. december 9.No Comments

„A Bevezetés szerzője és a kiadvány szerkesztője: Dr. Kaiser Tamás

A Jó Állam Jelentés 2018 hatásterületei és a munkacsoportok vezetői:
1. Biztonság és bizalom a kormányzatban: Prof. Dr. Kis Norbert
2. Közösségi jóllét: Prof. Dr. Báger Gusztáv
3. Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség: Prof. Dr. Csath Magdolna
4. Fenntarthatóság: Besenyei Mónika
5. Demokrácia: Dr. habil. Cservák Csaba
6. Hatékony közigazgatás: Dr. Kádár Krisztián

Szakmai lektor: Dr. Káposzta József

A kiadvány technikai szerkesztője: Bozsó Gábor
A kiadványban szereplő grafikonok készítője: Petényi Sára
A kiadványban szereplő térképek készítője: Jancsó Tamás

A kiadvány összeállításában közreműködtek a Központi Statisztikai Hivatal szakértői, valamint az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetében működő Mérési és Módszertani Iroda szakértői és munkatársai.”

Forrás:
Jó Állam Jelentés 2018; Kaiser Tamás (szerk); Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó; ISSN 2498-7476; 2018. december
Véleményezhető, letölthető, olvasható – több fajta formátumban (korábbi számok is)