informatikaInternetközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikamédiapolitikai informatikaszakirodalom

A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában

Szerző: 2019. április 6.No Comments

„Kutatásom célja azoknak a védelmi szférában jelenlevő kihívásoknak, kockázatoknak, fenyegetéseknek az azonosítása, amelyek a közösségi médiából származnak, illetve annak vizsgálata, milyen lehetőséget biztosít a közösségi média a különböző honvédelmi-, rendvédelmi-, nemzetbiztonsági szervezeteknek céljaik megvalósítása érdekében. Ebből következően kutatásom részcéljainak tartom a fenyegetések azonosítását követően azon biztonsági eljárások megalkotását, amely hatására minimalizálhatóvá válhatnak a közösségi médiából származó fenyegetések. Az azonosítás magában kell foglalja a védelmi szféra különböző ágainak differenciálását, ugyanis eltérő módon és mértékben jelentkeznek az adott fenyegetések. Részét képezi továbbá azon eljárásoknak a feltérképezése, amelyek segítségével a különböző szervezetek hatékonyan láthatják el a meghatározott feladataikat. Ily módon elemzem a közösségi média szerepét a hírszerzésben (OSINT, elektronikai felderítésben, továbbiakban SIGINT, emberi erőforrással folytatott információszerzésben, továbbiakban HUMINT), megvizsgálom, hogyan alkalmazható az információs műveletek során, a terrorizmus ellen fellépés kapcsán, beleértve a civil-katonai műveleteket. Végezetül feladatomnak tekintem annak meghatározását, milyen formában, milyen szervezeti keretek között integrálható a közösségi média használata a honvédelmi-, rendvédelmi-, nemzetbiztonsági szervezetek rendszerébe.”

Forrás:
A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában; Bányász Péter; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola; A védés időpontja: 2019-V-09 09:00, helye: NKE Budapest, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Letöltés .pdf-ben