jogközigazgatás: magyarszakirodalom

A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére

Szerző: 2019. április 21.április 23rd, 2019No Comments

„…alapvető állampolgári, alkotmányos és a jogállamiságból fakadó érdekek fűződnek az önkormányzatok törvényes működéséhez. Ebből következően, végső soron a jogállamiság egészét is kedvezőtlenül befolyásolja, amennyiben a törvényességi kontroll eszközei nem megfelelően működnek. Tudniillik – mint arra Magyary is felhívja a figyelmet – nincs külön állami és külön önkormányzati közigazgatás, hanem egyetlen közigazgatás van, a magyar közigazgatás.
E logika mentén az értekezés két szerkezeti és tartalmi egységre bontható, amelyre talán a cím is utal, s ehhez igazodnak a kutatás megvalósítani kívánt céljai.
Értekezésem egyik része a kontrollt végző szervek tevékenységének, korrekciós mechanizmusainak részletes ismertetését, a törvényesség dogmatikai és jogbölcseleti megközelítését, valamint az irányítás, felügyelet, ellenőrzés hármas fogalomrendszerének taglalását foglalja magába, folyamatosan utalva az önkormányzati közigazgatásra, e területről vett példákra. E metódus átvezet minket a dolgozat második, ám elsődleges kutatási aspektusát képező, a kormányhivatalok által a helyi önkormányzatok működése felett ellátott törvényességi felügyelet témakörére…”

Forrás:
A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére; Fazekasné Pál Emese; Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2019-V-10 10:00, helye: PTE ÁJK
A dolgozat .pdf-ben.