jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról

Szerző: 2019. április 28.No Comments

„…2. Az Intézet feladatai

4. § (1) Az Intézet a hazai jogalkotás színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi megalapozottságának és elismertségének növelése, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálata, a hazai jogtudományi kutatás és oktatási tevékenység támogatása, valamint a nemzetközi jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítése érdekében a következő feladatokat látja el:

a) nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat, elemzéseket végez elsősorban Európa országainak jogalkotási tevékenységéről, tapasztalatairól, modellértékű megoldásairól, és javaslatokat dolgoz ki a hazai jogalkotáshoz, a Kormány jogalkotási tervéhez és a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatához kapcsolódóan,

b) közreműködik a miniszter – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 111–115. §-ában foglalt – feladatainak megvalósításában,

c) nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat folytat és elemzéseket készít – akár más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó – jogalkotási tevékenység előkészítése, illetve jogszabály hatályosulásának vizsgálata érdekében,

d) szakpolitikai elemzéseket készít és publikál a sikeres, modellértékű jogalkotási megoldásokról,

e) jogtudományi kutatásokat végez, és kutatási témaköreiben elemzéseket készít,

f) törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél szélesebb körű kiépítésére, együttműködik a nemzetközi összehasonlító joggal foglalkozó hazai és külföldi, elsősorban európai felsőoktatási és kutatóintézetekkel, tudományos műhelyekkel,

g) tudományos konferenciákat és egyéb rendezvényeket szervez,

h) a jogtudomány fejlesztése érdekében kutatásokat folytat, kutatásaihoz, elemzéseihez kapcsolódóan publikációs, kiadói tevékenységet lát el, szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja,

i) fokozatosan együttműködési hálózatot épít ki a hazai jogalkotás – mindenekelőtt az Alaptörvény – értékeinek kutatása tekintetében.

(2) Az Intézet a miniszter által jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint végzi tevékenységét. Az Intézet az éves munkatervében nem szereplő tevékenységek ellátását a feladat költségvetési fedezetének egyidejű biztosítása mellett végezheti.

(3) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.

(4) Az Intézet vezetője – az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet…”

Forrás:
95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelete a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 70. szám; 2019. április 25.; 2530-2531. oldalak (.pdf)
Lásd még:
1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozata a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2019. évi 70. szám; 2019. április 25.; 2542-2543. oldalak (.pdf)