Skip to main content
közigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

Kormányhatározat a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról

Szerző: 2019. július 7.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott településkörből a Központi Statisztikai Hivatal által készített legalacsonyabb komplex mutató alapján kiválasztott, mintegy 300 településen – a települések szakaszos bevonásával – hosszú távú fejlesztési program (a továbbiakban: program) induljon;

2. egyetért azzal, hogy a 2019. évben – a program első szakaszára az 1. pont szerinti komplex mutató alapján kiválasztott, az 1. mellékletben felsorolt – 30 településen induljon el a program;

3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban ismertetett program módszertani támogatását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület valósítsa meg;

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az Ávr. 34. § (2) bekezdés b) pontja értelmében felhívja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelőjét, hogy a Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím előirányzatról utaljon át
a)
2 000 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 12. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára, a jelen Korm. határozatban meghatározott feladatok finanszírozására,
b) 8 000 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 13. A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára, a jelen Korm. határozatban meghatározott feladatok finanszírozására, valamint a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban meghatározott feladatok pótlólagos finanszírozására;

7. egyetért azzal, hogy a 6. pont a) alpontja alapján biztosított forrás terhére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a belügyminiszter 2 000 000 000 forint támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 6. pont a) alpontja szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

8. felhívja
a)
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Magyar Falu Program keretében rendelkezésére álló programelemeket
– a belügyminiszter által településenként és támogatási célterületenként jelzett mértékben – a jelen
kormányhatározattal érintett, valamint később kijelölendő települések pályáztatás nélkül igénybe vehessék, azzal, hogy a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos és a belügyminiszter megállapodik az e célra 2019-ben és 2020-ban elkülönítendő forrás nagyságáról,
Felelős:
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
belügyminiszter
Határidő:
2019. július 15.
b)
a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a pénzügyminisztert, az emberi
erőforrások miniszterét, az agrárminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
– a belügyminiszternek a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának
koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos véleményének kikérése után előterjesztett javaslatára – biztosítsák az 1. melléklet szerinti településeken a 2. mellékletben meghatározott, az a) pontban foglaltakon kívüli, feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokat;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos

9. felkéri az egyházakat, a társadalmi és gazdasági szervezeteket, az önkormányzatokat, valamint a lakosságot a program támogatására…”

Forrás:
A Kormány 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozata a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 118. szám; 2019. július 5.; 4446-4448. o. (PDF)