Skip to main content
gazdaságinformáció rövidenközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. szeptember 16-szeptember 20.

Szerző: 2019. szeptember 22.szeptember 23rd, 2019No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Előzetes tájékoztató

Keretmegállapodás kommunikáció
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/178
Közzététel dátuma: 2019.09.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma, értéke és mennyisége előre nem meghatározható, az mindenkor a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film-és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök és installációk gyártása, médiatervezés és vásárlás, rendezvényszervezés és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.
Lásd még

Ajánlati/Részvételi felhívás

Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/178
Közzététel dátuma: 2019.09.16.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.14.
A központosított közbeszerzés keretében nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok, nyomdai termékek és kapcsolódó szolgáltatások szállítása a 168/2004.(V. 25.) Korm. rendelet szerinti intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti „Papíripari termékek és irodaszerek” kiemelt termékkörben, 3 500 000 000,- HUF keretösszegben.
Lásd még

„Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Ajánlatkérő: AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.14.
Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében 1 db, a Modern Városok Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város (továbbiakban: Kecskemét MJV) részére a Magyar Állam által biztosított visszatérítendő forrásból kockázati tőkealap felállítása, kezelése. A kockázati tőkealap jegyzett tőkéje (értéke): 15 milliárd HUF.
Lásd még

MTVA meglévő AVID és SGL rendszerének supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.14.
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata az Ajánlatkérő MTVA (AK) meglévő AVID (I. rész) és SGL (II. rész) rendszereinek támogatása.
Lásd még

Állami nagyrendszerekkel kapcs. lakossági vélemény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.11.04.
Az Állami nagyrendszerekkel kapcsolatos lakossági vélemények lebonyolítása során az ajánlatkérővel egyeztetve kell tovább fejleszteni a Jó Állam Véleményfelmérés kutatási modelljének és mérési eszközének fejlesztése, tesztelése című projekt keretében létrehozott és az előző években továbbfejlesztett mérőeszközt. Ennek érdekében át kell tekinteni a releváns hazai és nemzetközi szakirodalmat, és az elmúlt évtizedben a témában lebonyolításra került empirikus adatfelvételeket és azok eredményeit, érvényességi és megbízhatósági korlátjait.
A kifejlesztésre kerülő, előzetesen tesztelt mérőeszközt 2500 fős mintán szükséges lekérdezni, melynek reprezentatívnak kell lenni a 18 évesnél idősebb, magyarországi lakcímmel rendelkező felnőtt lakosságra nem, életkor, lakhely és iskolai végzettség szempontjából. A 18 évnél idősebb korosztályt érintő címlistás adatfelvétel során biztosítani kell a lekérdezés előre haladásának napi szintű riportolásának lehetőségét, a címlistához elvárt a négyszeres pótcímezést. A mintát úgy kell kialakítani, hogy a reprezentativitás biztosított legyen két egyenként 1250 fős almintán is a fenti kritériumok mentén.
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

Aktív eszközök beszerzése P+R parkolókhoz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/180
Közzététel dátuma: 2019.09.18.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.30.
A Budapest Közút Zrt. új P+R parkolók létesítéséhez, valamint meglévő parkolók hálózati üzembiztonságának fejlesztését tervezi. A parkolók folyamatos üzemének biztosítása érdekében elengedhetetlen az informatikai hálózat megbízható üzeme.
A közbeszerzés célja tervezetten kb. 126 darab hálózati eszköz beszerzése.
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Képzés (1.) és kapcsolódó szolgáltatás (2.)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/178
Közzététel dátuma: 2019.09.16.
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;IDEONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság;IDEONA Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Continental Travel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében képzési szolgáltatások megrendelése (1. számú rész), valamint szálláshely szolgáltatás és előadó- és oktatóterem bérletének, valamint étkeztetés (catering) feladatok ellátása tárgyú szolgáltatás megrendelése (2. számú rész).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 953.744.362,- Ft
Lásd még

SZMR semlegességmérő képességének fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/178
Közzététel dátuma: 2019.09.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vállalkozási szerződés – Ajánlatkérőnél üzemelő szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő rendszer hálózatsemlegességi mérő képességének szoftverfejlesztéssel történő korszerűsítése tárgyában
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 29.000.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az elj. eredményéről KSZDR fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Nyertes ajánlattevő: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A nyertes ajánlattevő feladata az úgynevezett Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) kialakítása, mely egyebek mellett képes legalább 6 000 fős regisztrált felhasználói szám és a műszaki leírásban ismertetett, nagy mennyiségű adattömeg (köztük pl. személyes adatok) kezelésére. A teljes fejlesztés eredményeként megvalósul a korszerű emberi erőforrás-menedzsment kialakítását és működését, a HR stratégiai cselekvési készséget erősítő, vezetés-irányítást támogató web alapú informatikai rendszer, a munkakör alapú humánerőforrás-gazdálkodás részeként elkészül a közszolgálati szervek munkaköri katasztere. Az érintett szervezetek személyügyi adatainak egységes szerkezetű és tartalmú, a KSZDR-be történő továbbíthatóságát egy elektronikus nyilvántartás és interfész, a Közszolgálati Személyügyi Interfész (KÖSZI) biztosítja. A nyertes AT feladatait képezi ezért a KSZDR és a KÖSZI rendszertervezése és a rendszerfejlesztése is.
„Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása” (rendszertervezés és fejlesztés) vállalkozási szerződés keretében a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 831.590.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság;EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Zártcélú Rendészeti Hálózat (zRH) számára AEG gyártmányú berendezés bővítéséhez szükséges 48V-os tápegység és 3kVA-es UPS eszközök beszerzése az alábbiak szerint. 48V-os tápegység összesen 50 db, melyből 39 db fix mennyiség, 11 db opcionális mennyiség. 3kVA-es UPS berendezés összesen 56 db, melyből 44 db fix mennyiség, 12 db opcionális mennyiség.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 77.994.000,- Ft
Lásd még

NEK applet szoftver
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: ID&Trust Korlátolt Felelősségű Társaság
A NEK applet szoftver felhasználásának engedélyezése és az eSZIG kliens XP-s verziójának szoftvertámogatására és karbantartására irányuló szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás keretében nettó 70.000.000,-Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
1. 4.000.000 db NEK applet licenc beszerzése
2. XP platform 12 hónapos szoftvertámogatása és karbantartása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 35.000.000,- Ft
Lásd még

FŐKÉTÜSZ Kft. szervezeti működésének fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/179
Közzététel dátuma: 2019.09.17.
Ajánlatkérő: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
FŐKÉTÜSZ Kft. szervezeti működésének fejlesztése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 33.700.000,- Ft
Lásd még

EJBCA szoftverekhez licensz követés és támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/180
Közzététel dátuma: 2019.09.18.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: E-Group ICT Software Informatikai Zrt.;E-Group ICT Software Informatikai Zrt.
Meglévő EJBCA szoftverekhez licensz követés és támogatási szolgáltatások (support) beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 78.000.000,- Ft
Lásd még

Oktatói Pool 2019-II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/180
Közzététel dátuma: 2019.09.18.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vendégoktatások szervezése és olyan „oktatói pool” biztosítása, amelyből 2 egymást követő szemeszterben a részt vevő felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott kurzusokra releváns gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek részvételét biztosíthatják képzéseikben.
Ajánlatkérő (a továbbiakban: „AK”) kiköti, hogy a megvalósítás ideje alatt, az érintett intézményekkel folytatott konzultációk alapján mindösszesen 1163 db vendégoktatási alkalom megtartását tervezi megrendelni.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 49.427.500,- Ft
Lásd még

MTVA Harmonic szerverének megújítása 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/181
Közzététel dátuma: 2019.09.19.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés – az MTVA egységesített adáslebonyolító stúdióját kiszolgáló szerverrendszer 2019-es megújításához tárgyban
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 189.805 USD
Lásd még

SE közcélú vezetékes távközl. szolg. tájékoztatója
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/181
Közzététel dátuma: 2019.09.19.
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Comnica Korlátolt Felelősségű Társaság
Semmelweis Egyetem részére közcélú (hangalapú) vezetékes távközlési szolgáltatás beszerzése.
A beszerzés tervezett mennyisége: 8.400.000 perc/3 év.
A megadott percmennyiséget analóg, ISDN2, ISDN30 vonalakon keresztül kell szolgáltatni.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 196.535.433,- Ft
Lásd még

Visual Apolló rendszer üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/181
Közzététel dátuma: 2019.09.19.
Ajánlatkérő: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Multi Informatikai Kft
A Visual Apolló vállalatirányítási rendszer üzemeltetési, karbantartási, frissítési, fejlesztési, migrációs és minden egyéb, a program használatát támogató feladatainak ellátása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.000.000,- Ft
Lásd még

Eredményhirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerződés meghatározása: megbízási szerződés
Tárgya: Megbízási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.436.000.000,- Ft
Lásd még

PACS rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Nyertes ajánlattevő: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyedi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórházban üzemelő syngo.Plaza PACS (képarchiváló) rendszer fejlesztésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 71.809.000,- Ft
Lásd még

TEE Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Nyertes ajánlattevő: Hajdú Tamás György egyéni vállalkozó
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 9.120.900,- Ft
Lásd még

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kaposvár város térfigyelő rendszere, illetve a hozzátartozó kiszolgáló és biztonságtechnikai rendszerek kivitelezése az alábbi tartalommal:
– a beruházás előző ütemében telepített átjátszópontok bővítése, módosítása
– kritikus helyeken lévő kamerák, átjátszó pontok és napelemek szabotázsvédelme,
– a rendőrségi TIK-szoba informatikai rendszerének bővítése,
– a tervdokumentáció szerinti helyszíneken térfigyelő kamerák, illetve vezeték nélküli adatátviteli eszközök telepítése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 71.045.931,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.
A közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Közbeszerzésekkel kapcsolatos informatikai tanácsadás”
Nyertes Ajánlattevő feladata a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által, az érintett szervezetek javára kiírásra kerülő beszerzési, és közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során az adott eljárás tárgya szerinti független informatikai szakértelem, szakemberek biztosítása. A szakemberek feladata a beszerzési, közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a bírálóbizottság, különösen a bírálóbizottság műszaki szakértelemmel rendelkező tagja munkájának támogatása.
Keretösszeg:
Nettó 35.000.000,- Ft keretösszeg és további opcionálisan lehívható nettó 14.000.000,- Ft keretösszeg, azaz összesen nettó 49.000.000, – Ft keretösszeg.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 49.000.000,- Ft
Lásd még

Tablet PC beszerzés – 2018
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/182
Közzététel dátuma: 2019.09.20.
Ajánlatkérő: NKM Áramhálózati Kft.
Nyertes ajánlattevő: Smartphone Hungary Kft.
Keretszerződés alapján 780 db táblaszámítógép (irodai dokkoló eszköz, passzív érintőceruza, gépkocsi gyári töltő, nyakba akasztható vállpánt vagy oldalpánt és hordtáska kiegészítőkkel), valamint plusz 60 db gépkocsi gyári töltő és 100 db pótakkumulátor szállítása, melyből 300 db táblaszámítógép és kiegészítői megrendelésére kötelezettséget vállalnak Ajánlatkérők.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 704.688.400,- Ft
Lásd még