egészségügyinformatikajogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Darák Péter: biztosítani kell a könyvtárakban fellelhető tudásbázist kiaknázó informatikai hátteret – bírósági könyvtárszakmai konferencia

Szerző: 2019. szeptember 28.No Comments

„Kihívások és trendek az igazságszolgáltatásban és a szakkönyvtárakban címmel szakmai konferenciát rendeztek a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken. A hazai jogi szakkönyvtárak képviselői 2019. szeptember 18-án, harmadik alkalommal tartották meg egynapos tanácskozásukat. A rendezvényt idén is az Országos Bírósági Hivatal (OBH), a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára és a Fővárosi Törvényszék Könyvtára szervezte, együttműködve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciójával.

Az immár hagyománynak is tekinthető az őszi szakmai konferencia programja. Az egész napos rendezvény a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg.

A konferencia délelőtti helyszíne a Kúria volt, ahol beszédet mondott Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke. A rendezvény délutáni programjának a Fővárosi Törvényszék adott helyett, ahol Dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke, köszöntötte az egybegyűlteket.

Komoly erőforrás és hatalmas támasz a bírák számára az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer – mondta dr. Handó Tünde a konferencia megnyitóján. Az OBH elnöke rávilágított, a könyvtári szolgáltatások, a statisztikai segítségnyújtás, a könyvtárosok által nyújtott módszertani és szakmai segítség, a múlt értékeinek feltárása, megőrzése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a bírák a jogbiztonság iránytűi legyenek. A digitalizálódó környezet, a technikai eszközök intelligensebbé válása, a folyamatos változás, a képi információk térnyerése és a tudás hozzáférhetőségének kibővülése jelentik a kihívásokat a könyvtárak számára is a 21. században – hívta fel a figyelmet az OBH vezetője.

A könyvtárak olyan támogatói rendszerek a bírák számára, amelyek egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak – hangsúlyozta köszöntőjében a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter kiemelte, eredményes könyvtári munka csak csapatban érhető el és ehhez a csapatmunkához biztosítani kell a könyvtárakban felelhető tudásbázist kiaknázó informatikai hátteret. A konferencia témájához kapcsolódóan a legfőbb bírói fórum vezetője elmondta, a digitalizáció alapvető változásokat és veszélyeket is hordoz magával. Kihívás például az, hogy a könyvtáros által hagyományosan személyi kapcsolaton alapuló információcserét felváltja egy informatikai alapon működő kommunikáció. Fontos irány lehet a jövőre nézve, hogy a könyvtárak a széleskörű tudással rendelkező bírókat megfelelően informálják a munkájuk minél alaposabb ellátásához. Mindez Darák Péter szerint akár a joggyakorlatra is hatással lehet.

A konferencia változatos, de szoros napirendet követett, középpontban a mesterséges intelligencia és a könyvtárakat érintő aktuális trendek és kihívások főbb kérdéskörével. E napjainkban igen aktuális témákat, az előadók a legváltozatosabb oldaláról közelítették meg.

A konferencia programja itt olvasható.

A tanácskozáson több mint százan vettek részt. A konferencia vendége volt valamennyi bírósági báziskönyvtáros, az MKE Jogi Szekció tagjai, a jogi partnerkönyvtárak vezetői és könyvtáros kollégái, az egyetemi könyvtárak, a szakkönyvtárak, számos országos feladatkörű intézmény, illetve kiemelkedő jelentőségű kutatóhely szakembere.

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A szervezőket az a meggyőződés vezérelte, hogy mindez nagyban támogatja a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók igényeinek hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb teljesítését, illetve olyan minőségi szolgáltatásokat adhat, amelyek még jobban megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A szakmai konferencia összegzéseként a résztvevők egyetértettek, jövőre is meg kell szervezni a szakkönyvtári együttműködés programját.”

Forrás:
Darák Péter: biztosítani kell a könyvtárakban fellelhető tudásbázist kiaknázó informatikai hátteret – bírósági könyvtárszakmai konferencia; Kúria; 2019. szeptember 19.