egészségügyenergiaEurópai Uniófenntartható fejlődésgazdaságinformatikakörnyezetvédelempolitika

Európa nagy pillanata: helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért

Szerző: 2020. június 1.No Comments

„Az Európai Bizottság a mai napon előterjesztette a nagyszabású helyreállítási tervre vonatkozó javaslatát. Annak biztosítása érdekében, hogy a helyreállítás valamennyi tagállam számára fenntartható, egyenletes, inkluzív és méltányos legyen, az Európai Bizottság egy új helyreállítási eszköz, a NextGenerationEU Eszköz létrehozását javasolja, amely egy erőteljes, korszerű és átdolgozott hosszú távú uniós költségvetésbe ágyazódik. A Bizottság továbbá ismertette 2020. évi kiigazított munkaprogramját, amely kiemelten kezeli az európai helyreállításhoz és rezilienciaépítéshez szükséges intézkedéseket.

A koronavírus velejéig megrázta Európát és a világot, próbatétel elé állítva az egészségügyi és jóléti rendszereket, társadalmainkat és gazdaságainkat, valamint életmódunkat és munkamódszereinket. Az élet és a megélhetés védelme, az egységes piac helyreállítása, valamint a tartós és virágzó fellendülés érdekében az Európai Bizottság az uniós költségvetésben rejlő összes lehetőség kiaknázását javasolja. A 750 milliárd euró összegű NextGenerationEU Eszközzel, valamint a 2021–2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés célzott emelésével az uniós költségvetés teljes pénzügyi kapacitása 1,85 billió euró lesz.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A helyreállítási terv az előttünk álló hatalmas kihívást lehetőséggé változtatja, nemcsak a helyreállítás támogatásával, hanem a jövőnkbe való befektetéssel is: az európai zöld megállapodás és a digitalizálás fellendíti a munkahelyteremtést és a növekedést, javítja társadalmaink ellenálló képességét és környezetünk egészségét. Ez Európa nagy pillanata. Készen állunk a cselekvésre, de képesnek kell lennünk megfelelni a mindannyiunk előtt álló kihívásoknak. A NextGenerationEU Eszköz segítségével ambiciózus választ adunk.

Johannes Hahn, az uniós költségvetésért felelős biztos a következőket mondta: „Európa helyreállítási tervének középpontjában közös költségvetésünk áll. A NextGenerationEU Eszköz által nyújtott többletkapacitás és a megerősített többéves pénzügyi keret biztosítja majd számunkra a szolidaritásban rejlő erőt a tagállamok és a gazdaság támogatására. Együttes fellépésünk révén Európa versenyképesebb, ellenállóbb és szuverénebb lesz.

Maros Šefčovič, az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnök hozzátette: „A helyreállításhoz határozott politikai irányvonalra lesz szükség. Az új valóságot tükröző, kiigazított munkaprogram azt mutatja, hogy minden intézkedésünket a válság leküzdésére, gazdaságunk beindítására, valamint arra összpontosítjuk, hogy az Európai Uniót szilárdan egy ellenállóképes, fenntartható és méltányos helyreállítási pályára állítsuk. Ez segíteni fog bennünket a fellendülés erősítésében.”

BEFEKTETÉS A JÖVŐ GENERÁCIÓÉRT

A nemzeti erőfeszítéseket kiegészítve az uniós költségvetés egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy képes legyen vezérelni a méltányos társadalmi-gazdasági fellendülést, az egységes piac helyreállítását és újjáélesztését, az egyenlő versenyfeltételek garantálását, valamint a sürgős beruházások támogatását, különösen a zöld átállás és a digitális átállás terén, amelyek Európa jövőbeli jólétének és ellenálló képességének kulcsát jelentik.

A NextGenerationEU Eszköz a saját források felső határának az EU bruttó nemzeti jövedelme 2,00%-ára való ideiglenes megemelésével bővíti a pénzeszközöket, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy erős hitelminősítésével a pénzügyi piacokon 750 milliárd euró hitelt vegyen fel. Ezt a kiegészítő finanszírozást uniós programokon keresztül folyósítják, és hosszú időszak alatt a jövőbeli uniós költségvetéseken keresztül – de nem 2028 előtt és nem 2058 után – fizetik vissza. Ennek méltányos és közös megvalósítása érdekében a Bizottság számos új saját forrást javasol. Ezen túlmenően arra törekedve, hogy a legsürgetőbb igények kielégítése érdekében a pénzeszközök a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak, a Bizottság a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó jelenlegi többéves pénzügyi keret olyan módosítását javasolja, hogy már 2020-ban további 11,5 milliárd euró összegű finanszírozás álljon rendelkezésre.

A NextGenerationEU Eszköz pénzeszközeit a következő három pillérbe ruházzuk be:

1. A tagállamok támogatása beruházásokkal és reformokkal:

 • Az 560 milliárd euró összegű új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz pénzügyi támogatást nyújt a beruházásokhoz és a reformokhoz – többek között a zöld és a digitális átállással, valamint a tagállami gazdaságok rezilienciájával kapcsolatban –, és ezeket összekapcsolja az uniós prioritásokkal. Az eszköz beágyazódik majd az európai szemeszterbe. Az eszköz legfeljebb 310 milliárd euró összegben nyújt majd támogatásokat, és legfeljebb 250 milliárd euró összegű kölcsönt lesz képes nyújtani. A támogatás valamennyi tagállam számára elérhető lesz, de különösen az Unió leginkább érintett részeire és azokra a területekre összpontosít, ahol a legnagyobbak a rezilienciaszükségletek.
 • A jelenlegi kohéziós politikai programok 55 milliárd euró összegű kiegészítő finanszírozását az új REACT-EU kezdeményezés keretében nyújtják mostantól 2022-ig, és a válság társadalmi-gazdasági hatásainak súlyossága, többek között az ifjúsági munkanélküliség szintje és a tagállamok viszonylagos jóléte alapján osztják el.
 • A Méltányos Átállást Támogató Alap legfeljebb 40 milliárd euróval történő megerősítésére irányuló javaslat a tagállamok támogatására a klímasemlegességre való átállás felgyorsításában.
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 15 milliárd euróval történő megemelése révén támogatni lehet a vidéki területeket az európai zöld megállapodás végrehajtásához szükséges strukturális változások végrehajtásában, és az új biodiverzitási stratégiában, valamint a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában foglalt nagyratörő célok megvalósításában.

2. Az uniós gazdaság beindítása a magánberuházások ösztönzése révén:

 • Az új Fizetőképesség-támogatási Eszköz magánforrásokat mozgósít, hogy a leginkább érintett ágazatokban, régiókban és országokban sürgős támogatást nyújtson az életképes európai vállalkozásoknak. Az eszköz 2020-tól kezdheti meg működését, költségvetése pedig 31 milliárd euró lesz. Célja, hogy 300 milliárd euró összegű fizetőképességi támogatást szabadítson fel valamennyi gazdasági ágazat vállalatai számára, és felkészítse őket egy tisztább, digitális és ellenállóképes jövőre.
 • Az Európa kiemelt beruházási programjának számító InvestEU program költségvetése 15,3 milliárd euróra emelkedik, hogy Unió-szerte ösztönözze a projektekbe történő magánberuházásokat.
 • Az InvestEU-ba beépített új stratégiai beruházási eszköz a NextGenerationEU Eszköz 15 milliárd euró összegű hozzájárulásának köszönhetően akár 150 milliárd euró összegű beruházást generál, így fokozza a belső piacon a stratégiai – különösen a zöld és a digitális átálláshoz kapcsolódó – ágazatok és a kulcsfontosságú értékláncok rezilienciáját.

3. A válság tanulságainak levonása:

 • A 9,4 milliárd euró költségvetéssel rendelkező új egészségügyi program – „az EU az egészségügyért” program – megerősíti az egészségvédelmet, és segíti a jövőbeli egészségügyi válságokra való felkészülést.ń
 • A rescEU – az uniós polgári védelmi mechanizmus – kerete 2 milliárd euróval növekszik, így a mechanizmus kibővül és megerősödik annak érdekében, hogy az Unió képes legyen felkészülni a jövőbeli válságokra és reagálni tudjon azokra.
 • 94,4 milliárd euró az Európai Horizont program számára, amely így megerősítve finanszírozni tudja az egészségügy, a reziliencia, valamint a zöld és a digitális átállás terén végzett létfontosságú kutatásokat.
 • Európa globális partnereinek támogatása további 16,5 milliárd euróval a külső tevékenységre, beleértve a humanitárius segítségnyújtást is.
 • Más uniós programok költségvetése is emelkedik annak érdekében, hogy a jövőbeli pénzügyi keret teljes mértékben igazodjon a helyreállítási szükségletekhez és a stratégiai prioritásokhoz. Az uniós költségvetés rugalmasabbá és reagálóképesebbé tétele érdekében egyéb eszközök kerete is bővül.

Az Európai Tanácsban júliusig gyors politikai megállapodást kell elérni a NextGenerationEU Eszközről és a 2021–2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi keretről, hogy új lendületet adjunk a helyreállításnak, és erőteljes eszközt biztosítsunk az EU számára a gazdaság talpra állításához és a jövőre való felkészüléshez.

A HELYREÁLLÍTÁS SZAKPOLITIKAI ALAPJAI

A gazdaság újraindítása nem azt jelenti, hogy vissza kell térni a válság előtti állapothoz, hanem azt, hogy előre kell lépni. A válság által okozott rövid távú károkat oly módon kell helyreállítanunk, hogy hosszú távú jövőnkbe is beruházzunk. A NextGenerationEU Eszköz keretében bevont összes forrás az átdolgozott hosszú távú uniós költségvetésben szereplő uniós programokon keresztül jut el a következőkhöz:

Az európai zöld megállapodás mint az EU helyreállítási stratégiája:

 • Épületeink és infrastruktúráink hatalmas korszerűsítési hulláma, valamint a helyi állásokat teremtő és körkörösebb gazdaság.
 • Különösen a szél- és a napenergiával kapcsolatos megújulóenergia- projektek elindítása, valamint a tiszta hidrogéngazdaság beindítása Európában.
 • Tisztább közlekedés és logisztika, többek között egymillió töltőállomás létesítése elektromos járművek számára, valamint a vasúti közlekedés és a tiszta mobilitás fellendítése városainkban és régióinkban.
 • A Méltányos Átállást Támogató Alap megerősítése az átképzés támogatása érdekében, segítve a vállalkozásokat abban, hogy új gazdasági lehetőségeket teremtsenek.

Az egységes piac megerősítése és hozzáigazítása a digitális korhoz:

 • Beruházás az összekapcsoltság fokozásába és javításába, különösen az 5G hálózatok gyors kiépítésébe.
 • Az ipari és technológiai jelenlét fokozása a stratégiai ágazatokban, beleértve a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot, a szuper-számítástechnikát és a felhőalapú számítástechnikát.
 • Az innováció és a munkahelyteremtés motorjaként szolgáló valódi adatgazdaság kiépítése.
 • A kiberreziliencia növelése.

Méltányos és inkluzív fellendülés mindenki számára:

 • A rövid távú európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer (SURE) 100 milliárd eurót biztosít a munkavállalók és a vállalkozások támogatására.
 • Az európai készségfejlesztési program és a digitális oktatási cselekvési terv valamennyi uniós polgár számára biztosítani fogja a digitális készségeket.
 • A tisztességes minimálbér és a bérek átláthatóságára vonatkozó kötelező intézkedések segíteni fogják a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalókat, különösen a nőket.
 • Az Európai Bizottság fokozza az adócsalás elleni küzdelmet, ami segíteni fogja a tagállamokat a bevételtermelésben.

ELLENÁLLÓBB EU KIÉPÍTÉSE

Európának számos konkrét területen meg kell erősítenie stratégiai autonómiáját, ideértve a stratégiai értékláncokat és a közvetlen külföldi befektetések fokozott átvilágítását. A válsághelyzetekre való felkészülés és a válságkezelés fokozása érdekében a Bizottság meg fogja erősíteni az Európai Gyógyszerügynökséget, és nagyobb szerepet fog biztosítani az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) a válsághelyzetekre adott egészségügyi válaszok koordinálásában.

A helyreállításnak egyértelműen az alapvető jogokon és a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartásán kell alapulnia. A szükséghelyzeti intézkedéseknek időben korlátozottnak és szigorúan arányosnak kell lenniük. A Bizottság értékelését a jogállamisági mechanizmus keretében készített első jelentés tartalmazza majd.

Levonhatjuk és le is kell vonnunk a válság tanulságait, de ez csak polgáraink, közösségeink és városaink bevonásával valósítható meg. Az Európa jövőjéről szóló konferencia fontos szerepet fog játszani Európa demokratikus alapjainak további megerősítésében a koronavírus-válságot követő világban.

FELELŐS GLOBÁLIS VEZETÉS

Az EU elkötelezett a valódi globális fellendülésre irányuló nemzetközi erőfeszítések vezetése mellett, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével, a G20-ak és a G7-ek csoportjával, a Nemzetközi Valutaalappal, a Világbankkal, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel folytatott közös koordináció révén. Az EU továbbra is különösen szoros együttműködést folytat közvetlen keleti és déli szomszédságával, valamint afrikai partnereivel.

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

Az Európai Tanács tagjainak 2020. március 26-án elfogadott együttes nyilatkozata felszólította az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki összehangolt exitstratégiát, átfogó helyreállítási tervet és soha nem látott mértékű beruházásokat annak érdekében, hogy társadalmaink és gazdaságaink vissza tudjanak térni a rendes működéshez, valamint a többek közt a zöld átállást és a digitális transzformációt integráló fenntartható növekedéshez. E megbízatás alapján a Bizottság és a Tanács elnöke első lépésként április 15-én a koronavírus megfékezésére irányuló intézkedések megszüntetésére vonatkozó közös európai ütemtervet terjesztett elő. A következő hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozó átdolgozott javaslaton és a Bizottság 2020. évi aktualizált munkaprogramján alapuló, ma előterjesztett csomag a megbízatás második részére, nevezetesen az átfogó helyreállítási terv iránti igényre ad választ.

Az EU már összehangolt és erőteljes kollektív választ adott a koronavírus-válság gazdasági hatásainak enyhítésére. Lazítottunk adóügyi és állami támogatási kereteinken, hogy teret adjunk a tagállamoknak a cselekvésre. Az uniós költségvetés összes euróját arra használjuk fel, hogy támogatást nyújtsunk az egészségügyi ágazatnak, a munkavállalóknak és a vállalkozásoknak, valamint hogy a munkahelyek megőrzése érdekében piaci forrásokat mozgósítsunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Közlemény a helyreállítási tervről: „Európa nagy pillanata: helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért”

Közlemény az uniós költségvetésről: Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja

Bizottsági szolgálati munkadokumentum

A többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok honlapja

A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramjának honlapja

A Bizottság koronavírus-járvány elleni válaszintézkedésekről szóló weboldala

Kérdések és válaszok a többéves pénzügyi keretről és a NextGenerationEU Eszközről

1. tájékoztató: Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja

2. tájékoztató: Kulcsfontosságú eszközök az európai helyreállítási terv támogatására

3. tájékoztató: Az európai helyreállítási terv finanszírozása

4. tájékoztató: A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramja

Von der Leyen elnök beszéde az Európai Parlamentben

Forrás:
Európa nagy pillanata: helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért; Európai Bizottság; 2020. május 27.