Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarművelődés

Megjelent az „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések” című (GINOP-6.2.8-VEKOP-20 kódszámú) felhívás

Szerző: 2020. július 5.No Comments

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések” című (GINOP-6.2.8-VEKOP-20 kódszámú) felhívás.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 7,00 milliárd Ft, melyből a Gazdaságvédelmi Akcióterv részét képező struktúraváltó képzések finanszírozására 3 milliárd forint keret áll rendelkezésre.

A felhívás célja, hogy támogassa az 1168/2019 (III. 28.) kormányhatározatban elfogadott Szakképzés 4.0 Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban új szakképzési törvény) és végrehajtási rendelete szabályozásainak való megfelelést.

A szakképzésben jelenleg használt tananyagok, tankönyvek jelentős része nem szolgálja ki a gyorsan változó szakmai igényeket, nem fedi le teljeskörűen a szakmák tartalmát, és ez a hiátus az OKJ átalakításával és a szakmai oktatás tartalmi megújításával fokozódik. Annak érdekében, hogy a gazdaság gyorsan változó igényeit is kiszolgálni tudó szakképzési rendszer alakulhasson ki, elengedhetetlen a szakmai tartalmak megújítása a képzések eredményességét segítő, kiszolgáló taneszköz biztosításával, a rugalmas tartalomfrissítés, -módosítás lehetőségének beépítésével. Az ezen a területen indított projektek még nem fednek le minden szakmát, így ezek körének bővítése szükséges. A felhívás keretében 10+10 szakma széleskörű digitális tananyaggal történő lefedésére nyílik lehetőség.

Magyarországon az egészségügyi veszélyhelyzet következtében kialakuló gazdasági újjáépítéshez szükséges kommunikációs infrastruktúra már adott, a digitális gazdaság működtetéséhez szükséges informatikusi kapacitás azonban hiányos. Már most a jelenleginél jóval nagyobb szakemberkínálatra van szükség, és mind a magánszemélyek, mind pedig mikro-, kis- és közepes vállalkozások digitális kompetencia-fejlesztése is kiemelten fontos.

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a kormány célja, hogy a veszélyhelyzet munkaerőpiacot érintő hátrányos következményeinek elhárítása céljából a munkavállalók és az álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítsa struktúraváltó felnőttképzési program keretében, hogy az állásukat elvesztők, a munkahelyváltók lehetőséget kapjanak a karrierváltásra új kompetenciák megszerzésével, amely hosszú távon hozzájárul Magyarország gazdasági növekedéséhez.

A cél elérését a Kormány a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint konzorciumvezető és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IKK Zrt.) tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A kitöltő program a későbbiekben készül el, megjelenését, kérjük, kísérje figyelemmel az EPTK felületen.”

Forrás:
Megjelent az „Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések” című (GINOP-6.2.8-VEKOP-20 kódszámú) felhívás; Széchenyi 2020; 2020 július 2.